Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2017.27

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 26 maja 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Prawa Autorskiego

Na podstawie art. 1101 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Prawa Autorskiego w składzie:
1) Michał Błeszyński;
2) Dorota Bryndal;
3) Marek Bukowski;
4) Wojciech Dziomdziora;
5) Agnieszka Gotlibowska-Horoszczak;
6) Joanna Hetman-Krajewska;
7) Adam Jucewicz;
8) Andrzej Kazimierz Kaczorowski;
9) Bartosz Kleban;
10) Wojciech Kulis;
11) Karol Laskowski;
12) 2  Joanna Lassota;
13) Mariusz Łątkowski;
14) Andrzej Matlak;
15) Tomasz Naganowski;
16) Ewa Nowińska;
17) Andrzej Podszywałow;
18) Grzegorz Rybicki;
19) Rafał M. Sarbiński;
20) Dominik Skoczek;
21) Dorota Sokołowska;
22) Sybilla Stanisławska-Kloc;
23) Marek Staszewski;
24) Albert Stawiszyński;
25) Krystyna Szczepanowska-Kozłowska;
26) Robert Tomczyk;
27) Elżbieta Traple;
28) Oskar Tułodziecki;
29) Krzysztof Wojciechowski;
30) Jacek Wojtaś.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).
2 § 1 pkt 12 zmieniony przez obwieszczenie z dnia 21 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.MKiDN.2017.35).