Powołanie Komisji Konkursowej VIII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2021-2025.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.234

Akt indywidualny
Wersja od: 16 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 października 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej VIII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2021-2025

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) w zw. z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2019 r. poz. 683) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Konkursową VIII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2021-2025 w składzie:
1)
Malinowska-Dobrowolska Miłosława - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Przewodniczący Komisji;
2)
Basiejko Mateusz - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
3)
Chmiel Kamila - koordynator w Biurze Ministra - Członek Komisji;
4)
Czajkowska Justyna - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
5)
Damięcki Kamil - sekretarz w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich - Członek Komisji;
6)
Dworzecka Maria - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
7)
Gicka Jakub - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
8)
Gierczak Karolina - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
9)
Głowacka Klaudia - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
10)
Gospodarowicz Anna - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
11)
Kalinowski Radosław - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
12)
Kauc Maria - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
13)
Kisielewicz Tomasz - ekspert w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich - Członek Komisji;
14)
Krawczyk Emilia - główny specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
15)
Kuczborska Monika - główny specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
16)
Kwiecień Rafał - główny specjalista w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich - Członek Komisji;
17)
Lewandowska-Pierzynka Iwona - sekretarz w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich - Członek Komisji;
18)
Ludorf Paulina - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
19)
Łepkowska Magdalena - naczelnik w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
20)
Łosińska Ewa - ekspert w Biurze Komunikacji i Promocji - Członek Komisji;
21)
Marciniak Marcin - główny specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
22)
Michalska-Linek Aneta - starszy specjalista w Biurze Komunikacji i Promocji - Członek Komisji;
23)
Milewski Szymon - ekspert w Biurze Ministra - Członek Komisji;
24)
Osiecka Patrycja - naczelnik w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
25)
Pilch Mateusz - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
26)
Pulkowska Marta - główny specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
27)
Ratowski Kamil - sekretarz w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich - Członek Komisji;
28)
Sobczak Agnieszka - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
29)
Sobczak Dorota - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
30)
Stasiak Kamil - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
31)
Stoczewska Monika - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
32)
Tietz Jakub - główny specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
33)
Walicka Małgorzata - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
34)
Wyglądała Aleksander - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
35)
Zielińska Monika - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji;
36)
Zmudczyński Wojciech - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Komisji.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.