Powołanie Komisji Egzaminacyjnej II stopnia Nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 20-23 marca 2018 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.192

Akt indywidualny
Wersja od: 19 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia Nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 20-23 marca 2018 r.

Na podstawie art. 368 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną II stopnia Nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 20-23 marca 2018 r. w składzie:
1)
Anna Michalik - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
2)
Jerzy Paszkowski - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
3)
dr Jacek Sadomski - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
4)
dr Wojciech Stachurski - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
5)
Janusz Sulima - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
6)
Joanna Cisak-Kochaniewicz - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
7)
Anna Opas - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
8)
Teresa Piaskowska - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych;
9)
Przemysław Ślepowroński - przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych.
§  2. 
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się dra Wojciecha Stachurskiego.
§  3. 
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Katowicach, Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r. z siedzibą w Katowicach, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Olsztynie, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Toruniu, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie i Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2018 r. z siedzibą w Warszawie oznaczonych odpowiednio numerami od 2 do 10.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.