Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2019.4

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 4 września 2019 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej

Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się komisję egzaminacyjną do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej, w składzie określonym w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Siedziba sekretariatu komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej znajduje się w zamiejscowej jednostce organizacyjnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kieleckiej 103 w Gdyni.
§  3.  Sprawy prowadzone przez komisję egzaminacyjną do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej, powołaną zarządzeniem Nr 21 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej (Dz. Urz. UKE poz. 5), przejmuje komisja, o której mowa w § 1.
§  4.  Traci moc zarządzenie Nr 21 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

W skład komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej wchodzą:

1. Paweł Krzymiński- przewodniczący;
2. Piotr Araczewski- zastępca przewodniczącego;
3. Tadeusz Borzym- zastępca przewodniczącego;
4. Adam Brach- zastępca przewodniczącego;
5. Mariusz Chołożyński- zastępca przewodniczącego;
6. Elżbieta Derengowska- zastępca przewodniczącego;
7. Grzegorz Doros- zastępca przewodniczącego;
8. Sławomir Dudek- zastępca przewodniczącego;
9. Krzysztof Duzinkiewicz- zastępca przewodniczącego;
10. Natalia Dworaczyk- zastępca przewodniczącego;
11. Krzysztof Frydrych- zastępca przewodniczącego;
12. Dariusz Garbaczewski- zastępca przewodniczącego;
13. Marian Goluzda- zastępca przewodniczącego;
14. Mieczysław Janczak- zastępca przewodniczącego;
15. Andrzej Kaczor- zastępca przewodniczącego;
16. Krzysztof Krawczyk- zastępca przewodniczącego;
17. Marcin Krawczyk- zastępca przewodniczącego;
18. Adam Kruk- zastępca przewodniczącego;
19. Marek Krzemiński- zastępca przewodniczącego;
20. Janusz Kujawski- zastępca przewodniczącego;
21. Marek Leśniczy- zastępca przewodniczącego;
22. Grzegorz Lewandowski- zastępca przewodniczącego;
23. Beata Niedbała- zastępca przewodniczącego;
24. Marek Otręba- zastępca przewodniczącego;
25. Grzegorz Pańczyk- zastępca przewodniczącego;
26. Wioletta Pilipiec- zastępca przewodniczącego;
27. Sebastian Płudowski- zastępca przewodniczącego;
28. Adam Ptaszyński- zastępca przewodniczącego;
29. Janusz Rybakowski- zastępca przewodniczącego;
30. Marek Stęchły- zastępca przewodniczącego;
31. Beata Struska- zastępca przewodniczącego;
32. Jacek Szociński- zastępca przewodniczącego;
33. Paweł Szwajkowski- zastępca przewodniczącego;
34. Jan Wantuch- zastępca przewodniczącego;
35. Marcin Woźniak- zastępca przewodniczącego;
36. Anna Zaremba- zastępca przewodniczącego;
37. Ewa Filc- sekretarz komisji;
38. Adam Barabasz- członek;
39. Maciej Baran- członek;
40. Izabela Bartold- członek;
41. Agata Białek- członek;
42. Ryszard Bober- członek;
43. Łukasz Bromka- członek;
44. Witold Brożek- członek;
45. Ryszard Chochół- członek;
46. Grzegorz Cholewa- członek;
47. Jarosław Chomski- członek;
48. Roman Copik- członek;
49. Jerzy Czajkowski- członek;
50. Wojciech Czuczwara- członek;
51. Jowita Denc- członek;
52. Maciej Denc- członek;
53. Jerzy Dzienisz- członek;
54. Grzegorz Figiel- członek;
55. Hanna Giersz- członek;
56. Robert Gwiazda- członek;
57. Krzysztof Jakubowski- członek;
58. Piotr Kaczorek- członek;
59. Michał Kamieniec- członek;
60. Anna Karbowiak-Kociemba- członek;
61. Mirosława Kędra- członek;
62. Wojciech Kochanowski- członek;
63. Zbigniew Kołodziej- członek;
64. Karol Korcz- członek;
65. Andrzej Kosiński- członek;
66. Maciej Kostrzewa- członek;
67. Justyna Krzemińska- członek;
68. Alicja Krzymińska- członek;
69. Piotr Lizakowski- członek;
70. Adam Łakomy- członek;
71. Tomasz Łatuszyński- członek;
72. Monika Maciuła- członek;
73. Ernest Maczugowski- członek;
74. Janusz Majewski- członek;
75. Piotr Majzner- członek;
76. Janusz Masłowski- członek;
77. Piotr Miałchowski- członek;
78. Artur Michalczuk- członek;
79. Michał Muszyński- członek;
80. Sławomir Niezgoda- członek;
81. Monika Okrasa- członek;
82. Arkadiusz Orszulak- członek;
83. Anna Othonos- członek;
84. Marek Pietrzyk- członek;
85. Dorota Rabczuk- członek;
86. Marek Romańczuk- członek;
87. Mirosław Rożnowicz- członek;
88. Wiesław Salmonowicz- członek;
89. Piotr Sas-Bojarski- członek;
90. Bożena Stańczak-Rydz- członek;
91. Henryk Suligowski- członek;
92. Krzysztof Syrek- członek;
93. Kazimierz Szczepański- członek;
94. Jacek Szociński- członek;
95. Krystyna Śliwka- członek;
96. Grzegorz Wilento- członek;
97. Dariusz Wierzbicki- członek;
98. Piotr Wołejsza- członek;
99. Marcin Wojtowicz- członek;
100. Katarzyna Zawadzka- członek.