Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2019.3

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 4 września 2019 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się komisję egzaminacyjną do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, w składzie określonym w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Siedziba sekretariatu komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej znajduje się w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie.
§  3.  Sprawy prowadzone przez komisję egzaminacyjną do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, powołaną zarządzeniem Nr 22 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. Urz. UKE poz. 6), przejmuje komisja, o której mowa w § 1.
§  4.  Traci moc zarządzenie Nr 22 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

W skład komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wchodzą:
1. Paweł Krzymiński- przewodniczący;
2. Izabela Bartold- zastępca przewodniczącego;
3. Agata Białek- zastępca przewodniczącego;
4. Tadeusz Borzym- zastępca przewodniczącego;
5. Adam Brach- zastępca przewodniczącego;
6. Mariusz Chołożyński- zastępca przewodniczącego;
7. Elżbieta Derengowska- zastępca przewodniczącego;
8. Grzegorz Doros- zastępca przewodniczącego;
9. Sławomir Dudek- zastępca przewodniczącego;
10. Krzysztof Duzinkiewicz- zastępca przewodniczącego;
11. Natalia Dworaczyk- zastępca przewodniczącego;
12. Krzysztof Frydrych- zastępca przewodniczącego;
13. Marian Goluzda- zastępca przewodniczącego;
14. Mieczysław Janczak- zastępca przewodniczącego;
15. Andrzej Kaczor- zastępca przewodniczącego;
16. Zbigniew Kołodziej- zastępca przewodniczącego;
17. Krzysztof Krawczyk- zastępca przewodniczącego;
18. Marcin Krawczyk- zastępca przewodniczącego;
19. Adam Kruk- zastępca przewodniczącego;
20. Marek Krzemiński- zastępca przewodniczącego;
21. Janusz Kujawski- zastępca przewodniczącego;
22. Marek Leśniczy- zastępca przewodniczącego;
23. Grzegorz Lewandowski- zastępca przewodniczącego;
24. Beata Niedbała- zastępca przewodniczącego;
25. Marek Otręba- zastępca przewodniczącego;
26. Grzegorz Pańczyk- zastępca przewodniczącego;
27. Wioletta Pilipiec- zastępca przewodniczącego;
28. Sebastian Płudowski- zastępca przewodniczącego;
29. Adam Ptaszyński- zastępca przewodniczącego;
30. Janusz Rybakowski- zastępca przewodniczącego;
31. Marek Stęchły- zastępca przewodniczącego;
32. Beata Struska- zastępca przewodniczącego;
33. Jacek Szociński- zastępca przewodniczącego;
34. Paweł Szwajkowski- zastępca przewodniczącego;
35. Jan Wantuch- zastępca przewodniczącego;
36. Marcin Woźniak- zastępca przewodniczącego;
37. Anna Zaremba- zastępca przewodniczącego;
38. Piotr Araczewski- sekretarz komisji;
39. Adam Barabasz- członek;
40. Maciej Baran- członek;
41. Łukasz Bromka- członek;
42. Grzegorz Cholewa- członek;
43. Roman Copik- członek;
44. Wojciech Czuczwara- członek;
45. Grzegorz Figiel- członek;
46. Ewa Filc- członek;
47. Dariusz Garbaczewski- członek;
48. Hanna Giersz- członek;
49. Robert Gwiazda- członek;
50. Krzysztof Jakubowski- członek;
51. Michał Kamieniec- członek;
52. Anna Karbowiak-Kociemba- członek;
53. Mirosława Kędra- członek;
54. Wojciech Kochanowski- członek;
55. Justyna Krzemińska- członek;
56. Alicja Krzymińska- członek;
57. Adam Łakomy- członek;
58. Tomasz Łatuszyński- członek;
59. Monika Maciuła-członek;
60. Ernest Maczugowski- członek;
61. Janusz Masłowski- członek;
62. Piotr Miałchowski- członek;
63. Artur Michalczuk- członek;
64. Michał Muszyński- członek;
65. Sławomir Niezgoda- członek;
66. Monika Okrasa- członek;
67. Anna Othonos- członek;
68. Marek Pietrzyk- członek;
69. Marek Romańczuk- członek;
70. Mirosław Rożnowicz- członek;
71. Bożena Stańczak-Rydz- członek;
72. Krzysztof Syrek- członek;
73. Jacek Szociński- członek;
74. Krystyna Śliwka- członek;
75. Dariusz Wierzbicki- członek;
76. Marcin Wojtowicz- członek.