Dziennik resortowy

Dz.Urz.UKE.2018.6

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907, 2201 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 542, 650, 1118, 1560) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się komisję egzaminacyjną do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, w składzie określonym w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Siedziba sekretariatu komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej znajduje się w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie.
§  3.  Sprawy prowadzone przez komisję egzaminacyjną do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, powołaną zarządzeniem Nr 1 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz.Urz. UKE poz. 1), przejmuje komisja, o której mowa w § 1.
§  4.  Traci moc zarządzenie Nr 1 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

W skład komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wchodzą:

1. Paweł Krzymiński - przewodniczący;

2. Izabela Bartold - zastępca przewodniczącego;

3. Agata Białek - zastępca przewodniczącego;

4. Tadeusz Borzym - zastępca przewodniczącego;

5. Adam Brach - zastępca przewodniczącego;

6. Mariusz Chołożyński - zastępca przewodniczącego;

7. Elżbieta Derengowska - zastępca przewodniczącego;

8. Grzegorz Doros - zastępca przewodniczącego;

9. Sławomir Dudek - zastępca przewodniczącego;

10. Krzysztof Duzinkiewicz - zastępca przewodniczącego;

11. Natalia Dworaczyk - zastępca przewodniczącego;

12. Marian Goluzda - zastępca przewodniczącego;

13. Mieczysław Janczak - zastępca przewodniczącego;

14. Andrzej Kaczor - zastępca przewodniczącego;

15. Mirosław Kawecki - zastępca przewodniczącego;

16. Zbigniew Kołodziej - zastępca przewodniczącego;

17. Krzysztof Krawczyk - zastępca przewodniczącego;

18. Marcin Krawczyk - zastępca przewodniczącego;

19. Adam Kruk - zastępca przewodniczącego;

20. Marek Krzemiński - zastępca przewodniczącego;

21. Janusz Kujawski - zastępca przewodniczącego;

22. Grzegorz Lewandowski - zastępca przewodniczącego;

23. Beata Niedbała - zastępca przewodniczącego;

24. Marek Otręba - zastępca przewodniczącego;

25. Grzegorz Pańczyk - zastępca przewodniczącego;

26. Wioletta Pilipiec - zastępca przewodniczącego;

27. Sebastian Płudowski - zastępca przewodniczącego;

28. Adam Ptaszyński - zastępca przewodniczącego;

29. Janusz Rybakowski - zastępca przewodniczącego;

30. Marek Stęchły - zastępca przewodniczącego;

31. Beata Struska - zastępca przewodniczącego;

32. Jacek Szociński - zastępca przewodniczącego;

33. Paweł Szwajkowski - zastępca przewodniczącego;

34. Jan Wańtuch - zastępca przewodniczącego;

35. Marcin Woźniak - zastępca przewodniczącego;

36. Anna Zaremba - zastępca przewodniczącego;

37. Piotr Araczewski - sekretarz komisji;

38. Adam Barabasz - członek;

39. Maciej Baran - członek;

40. Witold Brożek - członek;

41. Grzegorz Cholewa - członek;

42. Roman Copik - członek;

43. Wojciech Czuczwara - członek;

44. Katarzyna Drobik - członek;

45. Grzegorz Figiel - członek;

46. Ewa Filc - członek;

47. Krzysztof Frydrych - członek;

48. Dariusz Garbaczewski - członek;

49. Hanna Giersz - członek;

50. Adam Goss - członek;

51. Krzysztof Jakubowski - członek;

52. Michał Kamieniec - członek;

53. Anna Karbowiak-Kociemba - członek;

54. Mirosława Kędra - członek;

55. Wojciech Kochanowski - członek;

56. Zbigniew Kornatko - członek;

57. Maciej Kostrzewa - członek;

58. Justyna Krzemińska - członek;

59. Danuta Krzos - członek;

60. Alicja Krzymińska - członek;

61. Marek Leśniczy - członek;

62. Tomasz Łatuszyński - członek;

63. Ernest Maczugowski - członek;

64. Janusz Masłowski - członek;

65. Artur Michalczuk - członek;

66. Janusz Morkowski - członek;

67. Sławomir Niezgoda - członek;

68. Arkadiusz Orszulak - członek;

69. Anna Othonos - członek;

70. Marek Pietrzyk - członek;

71. Marek Romańczuk - członek;

72. Krzysztof Syrek - członek;

73. Krystyna Śliwka - członek;

74. Dariusz Wierzbicki - członek;

75. Marcin Wojtowicz - członek;

76. Władysław Zwierzchowski - członek.