Dz.Urz.UKE.2018.5

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej

Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907, 2201 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 542, 650, 1118, 1560) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się komisję egzaminacyjną do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej, w składzie określonym w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Siedziba sekretariatu komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej znajduje się w zamiejscowej jednostce organizacyjnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kieleckiej 103 w Gdyni.
§  3.  Sprawy prowadzone przez komisję egzaminacyjną do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej, powołaną zarządzeniem Nr 2 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej (Dz.Urz. UKE poz. 2), przejmuje komisja, o której mowa w § 1.
§  4.  Traci moc zarządzenie Nr 2 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

W skład komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej wchodzą:

1. Paweł Krzymiński - przewodniczący;

2. Piotr Araczewski - zastępca przewodniczącego;

3. Tadeusz Borzym - zastępca przewodniczącego;

4. Adam Brach - zastępca przewodniczącego;

5. Mariusz Chołożyński - zastępca przewodniczącego;

6. Elżbieta Derengowska - zastępca przewodniczącego;

7. Grzegorz Doros - zastępca przewodniczącego;

8. Sławomir Dudek - zastępca przewodniczącego;

9. Krzysztof Duzinkiewicz - zastępca przewodniczącego;

10. Natalia Dworaczyk - zastępca przewodniczącego;

11. Dariusz Garbaczewski - zastępca przewodniczącego;

12. Marian Goluzda - zastępca przewodniczącego;

13. Mieczysław Janczak - zastępca przewodniczącego;

14. Andrzej Kaczor - zastępca przewodniczącego;

15. Mirosław Kawecki - zastępca przewodniczącego;

16. Krzysztof Krawczyk - zastępca przewodniczącego;

17. Marcin Krawczyk - zastępca przewodniczącego;

18. Adam Kruk - zastępca przewodniczącego;

19. Marek Krzemiński - zastępca przewodniczącego;

20. Janusz Kujawski - zastępca przewodniczącego;

21. Grzegorz Lewandowski - zastępca przewodniczącego;

22. Beata Niedbała - zastępca przewodniczącego;

23. Marek Otręba - zastępca przewodniczącego;

24. Grzegorz Pańczyk - zastępca przewodniczącego;

25. Wioletta Pilipiec - zastępca przewodniczącego;

26. Sebastian Płudowski - zastępca przewodniczącego;

27. Adam Ptaszyński - zastępca przewodniczącego;

28. Janusz Rybakowski - zastępca przewodniczącego;

29. Marek Stęchły - zastępca przewodniczącego;

30. Beata Struska - zastępca przewodniczącego;

31. Jacek Szociński - zastępca przewodniczącego;

32. Paweł Szwajkowski - zastępca przewodniczącego;

33. Jan Wantuch - zastępca przewodniczącego;

34. Marcin Woźniak - zastępca przewodniczącego;

35. Anna Zaremba - zastępca przewodniczącego;

36. Ewa Filc - sekretarz komisji;

37. Adam Barabasz - członek;

38. Maciej Baran - członek;

39. Izabela Bartold - członek;

40. Agata Białek - członek;

41. Ryszard Bober - członek;

42. Witold Brożek - członek;

43. Antonina Brożyna - członek;

44. Ryszard Chochół - członek;

45. Grzegorz Cholewa - członek;

46. Jarosław Chomski - członek;

47. Roman Copik - członek;

48. Jerzy Czajkowski - członek;

49. Wojciech Czuczwara - członek;

50. Katarzyna Drobik - członek;

51. Maciej Denc - członek;

52. Jerzy Dzienisz - członek;

53. Grzegorz Figiel - członek;

54. Krzysztof Frydrych - członek;

55. Hanna Giersz - członek;

56. Adam Goss - członek;

57. Krzysztof Jakubowski - członek;

58. Piotr Kaczorek - członek;

59. Michał Kamieniec - członek;

60. Anna Karbowiak-Kociemba - członek;

61. Mirosława Kędra - członek;

62. Wojciech Kochanowski - członek;

63. Zbigniew Kołodziej - członek;

64. Karol Korcz - członek;

65. Zbigniew Kornatko - członek;

66. Andrzej Kosiński - członek;

67. Maciej Kostrzewa - członek;

68. Justyna Krzemińska - członek;

69. Danuta Krzos - członek;

70. Alicja Krzymińska - członek;

71. Marek Leśniczy - członek;

72. Piotr Lizakowski - członek;

73. Łukasz Lewczuk - członek;

74. Tomasz Łatuszyński - członek;

75. Ernest Maczugowski - członek;

76. Janusz Majewski - członek;

77. Piotr Majzner - członek;

78. Janusz Masłowski - członek;

79. Artur Michalczuk - członek;

80. Janusz Morkowski - członek;

81. Sławomir Niezgoda - członek;

82. Arkadiusz Orszulak - członek;

83. Anna Othonos - członek;

84. Marek Pietrzyk - członek;

85. Marek Romańczuk - członek;

86. Dorota Rabczuk - członek;

87. Wiesław Salmonowicz - członek;

88. Piotr Sas-Bojarski - członek;

89. Henryk Suligowski - członek;

90. Krzysztof Syrek - członek;

91. Kazimierz Szczepański - członek;

92. Krystyna Śliwka - członek;

93. Grzegorz Wilento - członek;

94. Dariusz Wierzbicki - członek;

95. Piotr Wołejsza - członek;

96. Marcin Wojtowicz - członek;

97. Katarzyna Zawadzka - członek;

98. Władysław Zwierzchowski - członek.