Powołanie komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi... - OpenLEX

Powołanie komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2015.5

Akt indywidualny
Wersja od: 21 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 3
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
z dnia 21 stycznia 2015 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej

Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, poz. 827 i poz. 1198) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się komisję egzaminacyjną do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej, w składzie określonym w załączniku do zarządzenia.
§  2.
Siedziba sekretariatu komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej znajduje się w zamiejscowej jednostce organizacyjnej Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kieleckiej 103 w Gdyni.
§  3.
Sprawy prowadzone przez komisję egzaminacyjną do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej, powołaną zarządzeniem Nr 21 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej (Dz. Urz. UKE poz. 71), przejmuje komisja, o której mowa w § 1.
§  4.
Traci moc zarządzenie Nr 21 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

W skład komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej wchodzą:

1.Wiktor Sęga- przewodniczący;
2.Piotr Araczewski- zastępca przewodniczącego;
3.Tadeusz Borzym- zastępca przewodniczącego;
4.Elżbieta Derengowska- zastępca przewodniczącego;
5.Grzegorz Doros- zastępca przewodniczącego;
6.Sławomir Dudek- zastępca przewodniczącego;
7.Krzysztof Duzinkiewicz- zastępca przewodniczącego;
8.Jacek Fonrobert- zastępca przewodniczącego;
9.Marian Goluzda- zastępca przewodniczącego;
10.Gerard Halama- zastępca przewodniczącego;
11.Krzysztof Jakubowski- zastępca przewodniczącego;
12.Mieczysław Janczak- zastępca przewodniczącego;
13.Mirosław Kawecki- zastępca przewodniczącego;
14.Mirosława Kędra- zastępca przewodniczącego;
15.Zbigniew Kołodziej- zastępca przewodniczącego;
16.Marian Kornaszewski- zastępca przewodniczącego;
17.Waldemar Krassowski- zastępca przewodniczącego;
18.Krzysztof Krawczyk- zastępca przewodniczącego;
19.Marcin Krawczyk- zastępca przewodniczącego;
20.Janusz Krechowicz- zastępca przewodniczącego;
21.Adam Kruk- zastępca przewodniczącego;
22.Marek Krzemiński- zastępca przewodniczącego;
23.Janusz Kujawski- zastępca przewodniczącego;
24.Grzegorz Lewandowski- zastępca przewodniczącego;
25.Radosław Michałek- zastępca przewodniczącego;
26.Marek Otręba- zastępca przewodniczącego;
27.Grzegorz Pańczyk- zastępca przewodniczącego;
28.Wioletta Pilipiec- zastępca przewodniczącego;
29.Zygmunt Słomiński- zastępca przewodniczącego;
30.Marek Stęchły- zastępca przewodniczącego;
31.Beata Struska- zastępca przewodniczącego;
32.Jacek Szociński- zastępca przewodniczącego;
33.Czesław Śliwoniuk- zastępca przewodniczącego;
34.Marcin Woźniak- zastępca przewodniczącego;
35.Władysław Zwierzchowski- zastępca przewodniczącego;
36.Ewa Filc- sekretarz komisji;
37.Adam Barabasz- członek;
38.Maciej Baran- członek;
39.Izabela Bartold- członek;
40.Krystyna Błaszczyk-Klimkiewicz- członek;
41.Ryszard Bober- członek;
42.Witold Brożek- członek;
43.Antonina Brożyna- członek;
44.Janina Buraczewska- członek;
45.Ryszard Chochół- członek;
46.Władysław Cholewski- członek;
47.Jarosław Chomski- członek;
48.Jerzy Czajkowski- członek;
49.Maciej Denc- członek;
50.Jerzy Dzienisz- członek;
51.Grzegorz Figiel- członek;
52.Jan Gajda- członek;
53.Dariusz Garbaczewski- członek;
54.Krzysztof Gawęda- członek;
55.Hanna Giersz- członek;
56.Teresa Gola- członek;
57.Piotr Kaczorek- członek;
58.Michał Kamieniec- członek;
59.Dariusz Kopania- członek;
60.Karol Korcz- członek;
61.Zbigniew Kornatko- członek;
62.Andrzej Kosiński- członek;
63.Maciej Kostrzewa- członek;
64.Danuta Krzos- członek;
65.Alicja Krzymińska- członek;
66.Marek Leśniczy- członek;
67.Piotr Lizakowski- członek;
68.Tomasz Łatuszyński- członek;
69.Ernest Maczugowski- członek;
70.Piotr Majzner- członek;
71.Janusz Masłowski- członek;
72.Janusz Morkowski- członek;
73.Beata Niedbała- członek;
74.Sławomir Niezgoda- członek;
75.Arkadiusz Orszulak- członek;
76.Anna Othonos- członek;
77.Zygmunt Pipień- członek;
78.Tadeusz Pol- członek;
79.Mateusz Potasiak- członek;
80.Adam Ptaszyński- członek;
81.Marek Romańczuk- członek;
82.Dorota Rabczuk- członek;
83.Wiesław Salmonowicz- członek;
84.Piotr Sas-Bojarski- członek;
85.Ewa Sietiewieniec- członek;
86.Katarzyna Skupin- członek;
87.Henryk Suligowski- członek;
88.Krzysztof Syrek- członek;
89.Andrzej Szargawiński- członek;
90.Kazimierz Szczepański- członek;
91.Paweł Szwajkowski- członek;
92.Krystyna Śliwka- członek;
93.Jan Wantuch- członek;
94.Lech Wcisłowski- członek;
95.Grzegorz Wilento- członek;
96.Dariusz Wierzbicki- członek;
97.Piotr Wołejsza- członek;
98.Alicja Wojciechowska- członek.