Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2013.153

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Lublinie

Na podstawie art. 331 ust. 1 i art. 335 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Lublinie, w składzie:
1) Krzysztof Wojtaszek - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie - przewodniczący;
2) Zdzisław Sadurski - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego...zastępca przewodniczącego;
3) Marek Trojniak - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie - członek;
4) dr hab. Arkadiusz Bereza - radca prawny - członek;
5) dr hab. Andrzej Wrzyszcz - radca prawny - członek;
6) 1 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - członek;
7) Andrzej Pogoda - prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie - członek.
§  2. Obszar właściwości Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.
1 § 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 22 lipca 2013 r. (Dz.Urz.MS.13.238) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 lipca 2013 r.