Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.4/5.41

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 kwietnia 2020 r.

DECYZJA Nr 30
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 3 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania Kolegium Lasów Państwowych w kadencji w latach 2020-2023

GD.O.000.1.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 r. oraz w wykonaniu zadania, o którym mowa w § 9 tego Statutu, ustalam, co następuje:

§  1.  Powołuję Kolegium Lasów Państwowych - zwane dalej Kolegium - w następującym składzie:

Dyrektorzy RDLP i zastępcy

1. Bartosz Bazela - Toruń
2. Paweł Górski - Wrocław
3. Wojciech Grochala - Zielona Góra
4. Bartłomiej Obajtek - Gdańsk
5. Dariusz Pieniak - Łódź
6. Marek Roman - Warszawa
7. Marek Szary - Radom
8. Mirosław Waniewski - Lublin.
Nadleśniczowie i zastępcy
1. Jerzy Derlicki - Łochów
2. Piotr Fitas - Suchedniów
3. Tomasz Jarosz - Augustów
4. Józef Legutko - Gorlice
5. Jacek Liziniewicz - Gostynin
6. Marcin Majchrzak - Tuczno
7. Piotr Musiał - Chotyłów
8. Adam Roczniak - Browsk
9. Mateusz Garbacz - Ruda Maleniecka
10. Piotr Gołembiewski - Knyszyn
11. Jacek Szczepanik - Oborniki
12. Tomasz Tomecki - Czaplinek.

Leśniczowie

1. Lech Antkowiak - Myślibórz
2. Dariusz Kowalewski - Starogard
3. Paweł Pojawa - Pomorze
4. Łukasz Sawiński - Cisna
5. Piotr Słoka - Barycz
6. Bogusław Wojciechowski - Opoczno.

Inne stanowiska

1. Czesław Czochra - główny specjalista w RDLP w Łodzi
2. Dariusz Główka - inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Lądek Zdrój
3. Olgierd Jabłoński - leśniczy ds. łowieckich w Nadleśnictwie Ostrów Mazowiecka
4. Józef Kubica - inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Świerklaniec
5. Damian Piekarski - specjalista ds. edukacji leśnej w Nadleśnictwie Ostrołęka
6. Przemysław Saja - podleśniczy w Nadleśnictwie Gryfino.

Nauka

1. Prof. dr hab. Stanisław Drozdowski - Instytut Nauk Leśnych, SGGW
2. Dr inż. Paweł Hawryło - Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
3. Prof. dr hab. Jacek Hilszczański - Instytut Badawczy Leśnictwa
4. Dr hab. Magdalena Larska - Państwowy Instytut Weterynaryjny
5. Prof. dr hab. Piotr Łakomy - Wydział Leśny UP w Poznaniu
6. Prof. dr hab. Marcin Pietrzykowski - Wydział Leśny UR w Krakowie
7. Prof. dr hab. Pasquale Policastro - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
8. Dr inż. Bartłomiej Popczyk - Instytut Nauk o Zwierzętach, SGGW
9. Prof. Ewa Ratajczak - Instytut Technologii Drewna
10. Prof. dr hab. Janusz Sowa - Instytut Użytkowania Lasu i Techniki Leśnej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
11. Dr hab. inż. Roman Wójcik - Katedra Urządzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa, SGGW

Organizacje społeczne, ekologiczne, zawodowe i inne

1. Jacek Bożek - Klub Gaja
2. Jacek Cichocki - Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność"
3. Janusz Dawidziuk - Polskie Towarzystwo Leśne
4. Robert Głodowski - Stowarzyszenie Leśników Przyjaźń im. św. Jana Gwalberta
5. Marcin Gołębiowski - Klub Biegających Leśników
6. Tadeusz Ignaciuk - Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych
7. Ryszard Kapuściński - Liga Ochrony Przyrody
8. Jędrzej Kasprzak - Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce
9. Zbigniew Kuszlewicz - Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność"
10. Dr inż. Paweł Lisiak - Polski Związek Łowiecki
11. Piotr Nalewajek - Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa i Ochrony Środowiska Związku Zawodowego Budowlani
12. Robert Nowacki - Oddział Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olecku
13. Prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa
14. Izabela Pigan - Stowarzyszenie Kobiet Lasu
15. Karol Podgórski - Lasy Miejskie Warszawa
16. Tomasz Podsiedlik - Krajowy Sekretariat Budownictwa, Drzewiarzy i Ochrony Środowiska NSZZ "Solidarność" 80
17. Marcelina Puchalska - Ekologiczne Forum Młodzieży
18. Andrzej Samborski - International Paper Kwidzyn
19. Jarosław Szałata - Związek Leśników Polskich w RP
20. Dr Katarzyna Szyszko-Podgórska - Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
21. Józef Urbanek - Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Technicznych Leśnictwa
22. Adam Wasiak - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
23. Przemysław Włodek - Fundacja "Pomoc Leśnikom".
§  2.  Kolegium jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
§  3.  Do właściwości Kolegium Lasów Państwowych należy wydawanie, adresowanych do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, opinii doradczych w następujących sprawach:
a) perspektywicznych planów rozwoju Lasów Państwowych i polityki Lasów Państwowych,
b) projektu planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych,
c) zmian prawnych i organizacyjnych w Lasach Państwowych,
d) raportu o stanie lasów,
e) innych spraw, w których uzna za konieczne zasięgnąć opinii Kolegium.
§  4.  Zasady działania oraz tryb pracy Kolegium określa regulamin Kolegium Lasów Państwowych.
§  5.  Obsługę Kolegium prowadzi Zespół Obsługi.
§  6.  Kadencja Kolegium trwa trzy lata, począwszy od wejścia decyzji w życie.
§  7.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.