Dziennik resortowy

Dz.Urz.GITD.2019.20

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2019
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 11 maja 2019 r.
w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego w związku z ochroną danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wyznacza się Panią Magdalenę Gromadzką na Inspektora Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego w związku z ochroną danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.