Powołanie członków Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.49

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 grudnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 19 listopada 2004 r.
w sprawie powołania członków Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się następujących członków Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego:
1)
mgr Krzysztof Augustyn

Urząd Gminy Nowy Żmigród;

2)
mgr Jerzy Gajewski

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego;

3)
prof. dr hab. Andrzej Górecki

Uniwersytet Jagielloński;

4)
Albert Jakubowski

Urząd Gminy Krempna;

5)
prof. dr hab. Grzegorz Jamrozy

Akademia Rolnicza w Krakowie;

6)
mgr inż. Jan Kraczek

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie;

7)
mgr inż. Janusz Kurnik

Wojewódzki Konserwator Przyrody w Rzeszowie;

8)
prof. dr hab. Stefan Michalik

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie;

9)
mgr inż. Zbigniew Mróz

Urząd Gminy Osiek Jasielski;

10)
dr hab. arch. Piotr Patoczka

Politechnika Krakowska;

11)
prof. dr hab. Bogdan Petryszak

Uniwersytet Jagielloński;

12)
prof. dr hab. Krystyna Przybylska

Akademia Rolnicza w Krakowie;

13)
prof. dr hab. Stefan Skiba

Uniwersytet Jagielloński;

14)
inż. Władysław Szczęch

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego;

15)
dr hab. Andrzej Tomek

Akademia Rolnicza w Krakowie;

16)
doc. dr hab. Jacek Wasilewski

Uniwersytet Jagielloński;

17)
mgr Kazimierz Wojewoda

Liga Ochrony Przyrody - Oddział Podkarpacki;

18)
prof. dr hab. Bogdan Zemanek

Uniwersytet Jagielloński;

19)
mgr inż. Piotr Zieliński

Urząd Gminy Sękowa.

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.