Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2007.1.13

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 marca 2007 r.

DECYZJA Nr 12
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 7 marca 2007 r.
w sprawie powołania członka Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Dz. U. Nr 156, poz. 777, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1. Powołuję Pana Zdzisława Krasnodębskiego na członka Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.