Powołanie członka Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku na drugą kadencję. - OpenLEX

Powołanie członka Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku na drugą kadencję.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKul.2005.1.4

Akt indywidualny
Wersja od: 31 marca 2005 r.

DECYZJA NR 1
MINISTRA KULTURY
z dnia 6 stycznia 2005 r.
w sprawie powołania członka Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku na drugą kadencję.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) powołuję Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego w skład Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku, powołanej na drugą kadencję decyzją nr 31 Ministra Kultury z dnia 24 grudnia 2002 r.