Powołanie członka Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie na drugą kadencję.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKul.2003.6.40

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 września 2003 r.

DECYZJA Nr 13
MINISTRA KULTURY
z dnia 18 sierpnia 2003 r.
w sprawie powołania członka Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie na drugą kadencję.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984), powołuję Pana Konstantego Rosenera w skład Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie, powołanej na drugą kadencję decyzją Nr 28 Ministra Kultury z dnia 24 grudnia 2002 r.