Dz.Urz.MZ.2019.6

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie poinformowania o możliwości zwrotu produktu leczniczego do apteki

Na podstawie art. 121 ust. 3b ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.) ogłasza się, że w przypadku produktu leczniczego: PecFent (Fentanylum), 400 mcg/dawkę, aerozol do nosa, roztwór, nr serii: 54304 17, data ważności: 10.2020
- wydanego już pacjentom, zachodzi uzasadnione podejrzenie wystąpienia nieszczelności opakowania bezpośredniego, co może powodować odparowanie roztworu, a tym samym zwiększenie jego stężenia i ryzyko podania nieprawidłowej dawki, co może skutkować zaistnieniem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Główny Inspektor Farmaceutyczny informuje o możliwości zwrotu określonej powyżej serii produktu leczniczego do apteki.