Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.382

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 428/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 grudnia 2013 r.
w sprawie podporządkowania i kategoryzacji orkiestr wojskowych

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 1 pkt 7 lit. c i d oraz § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się co następuje:

1. Podporządkowanie i kategorie orkiestr wojskowych określa załącznik Nr 1 do decyzji.
2. Strukturę etatową orkiestr wojskowych określa załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Traci moc decyzja Nr 364/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych w klubach i orkiestrach wojskowych (niepublikowana), zmieniona decyzją Nr 53/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2010 r. zmieniającą decyzję w sprawie zmian organizacyjnych w klubach i orkiestrach wojskowych (niepublikowana) oraz decyzją Nr 468/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniającą decyzję w sprawie zmian organizacyjnych w klubach i orkiestrach wojskowych (niepublikowana).
4. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ORKIESTRY WOJSKOWE

Lp.PodporządkowanieNazwa orkiestryKategoria
1.Dowódca Garnizonu WarszawaOrkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych we WrocławiuB
2.Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych w PoznaniuB
3.Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej w GdyniB
4.Orkiestra Wojskowa w BydgoszczyC
5.Orkiestra Wojskowa w KrakowieC
6.Orkiestra Wojskowa w WarszawieC
7.Orkiestra Wojskowa w ElbląguD
8.Orkiestra Wojskowa w GiżyckuD
9.Orkiestra Wojskowa w LublinieD
10.Orkiestra Wojskowa w RzeszowieD
11.Orkiestra Wojskowa w SiedlcachD
12.Orkiestra Wojskowa w SzczecinieD
13.Orkiestra Wojskowa w ŻaganiuD
14.Orkiestra Wojskowa w BytomiuD
15.Orkiestra Wojskowa w DęblinieD
16.Orkiestra Wojskowa w KoszalinieD
17.Orkiestra Wojskowa w RadomiuD
18.Orkiestra Wojskowa w ŚwinoujściuD
19.Orkiestra Wojskowa w ToruniuD
20.Dowódca Batalionu Reprezentacyjnego WPOrkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego w WarszawieA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

STRUKTURA ETATOWA ORKIESTR WOJSKOWYCH

Lp.Korpus

Stopień etatowy

Nazwa stanowiskaKATEGORIE ORKIESTR WOJSKOWYCH
Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego w Warszawie (kat.A)Orkiestry reprezentacyjne (kat.B)Orkiestry wojskowe (kat.C)Orkiestry wojskowe (kat.D)
1.OFICEROWIEPodpułkownikDowódca - kapelmistrz1
2.MajorDowódca - kapelmistrz11
3.Porucznik/KapitanDowódca - kapelmistrz1
4.Zastępca dowódcy - kapelmistrz1
5.Podporucznik/PorucznikZastępca dowódcy - kapelmistrz11
6.PODOFICEROWIEPodoficer starszyAsystent - koncertmistrz3111
7.Kierownik sekcji - koncertmistrz8433
8.Zastępca kierownika sekcji - koncertmistrz8433
9.PodoficerMuzyk solista38221510
10.Szef orkiestry - muzyk solista1111
11.Pełnomocnik ds. ochrony inf. niejawnych - muzyk solista111
12.Podoficer młodszyMuzyk19181510
suma w jednostce organizacyjnej79534130