Dziennik resortowy

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.47

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości Międzynarodowego kodeksu środków ratunkowych (Kodeksu LSA)

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181, 1137 i 1669), podaje się do publicznej wiadomości Międzynarodowy kodeks środków ratunkowych (Kodeks LSA), przyjęty rezolucją Międzynarodowej Organizacji Morskiej MSC.48 (66) z dnia 4 czerwca 1996 r., zmienioną rezolucjami MSC.207 (81) z dnia 18 maja 2006 r., MSC.218 (82) z dnia 8 grudnia 2006 r., MSC.272 (85) z dnia 4 grudnia 2008 r., MSC.293 (87) z dnia 21 maja 2010 r., MSC.320(89) z dnia 20 maja 2011 r. oraz MSC.368 (93) z dnia 22 maja 2014 r., w języku polskim, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA MORSKA - IMO

Ośrodek ds. IMO przy Polskim Rejestrze Statków

MIĘDZYNARODOWY KODEKS ŚRODKÓW RATUNKOWYCH

(Kodeks LSA)

Tekst jednolity, 2016

grafika

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).