Pierwsze posiedzenie Kolegium Lasów Państwowych w kadencji w latach 2020-2023.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.4/5.43

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2020 r.

DECYZJA Nr 33
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 15 kwietnia 2020 r.
w sprawie pierwszego posiedzenia Kolegium Lasów Państwowych w kadencji w latach 2020-2023

GD.O.000.1.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. oraz w wykonaniu zadania, o którym mowa w § 9 tego Statutu - zarządzam, co następuje:

§  1. 
Pierwsze posiedzenie Kolegium Lasów Państwowych w kadencji w latach 2020-2023 odbędzie się w trybie zdalnym poprzez pocztę elektroniczną (mail).
§  2. 
Pierwsze posiedzenie Kolegium Lasów Państwowych w kadencji w latach 2020-2023 odbędzie się na podstawie regulaminu Kolegium LP w kadencji w latach 2017 - 2020.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.