Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2019.33

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie organizacji wewnętrznej, szczegółowego zakresu zadań i zasięgu terytorialnego Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy i podległych placówek terenowych oraz nadania regulaminu organizacyjnego Oddziałowi Regionalnemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Bydgoszczy i podległych placówek terenowych

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303) w związku z § 5 ust. 5 i ust. 6 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 14 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. MRiRW z 2010 r. poz. 10, z 2016 r. poz. 1 oraz z 2017 r. poz. 5) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Z dniem 1 czerwca 1992 r. został utworzony Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy, działający na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.
2.  Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Kasą", działa na obszarze gmin:
1) Białe Błota;
2) Dąbrowa Chełmińska;
3) Dobrcz;
4) Koronowo;
5) Mrocza;
6) Nakło nad Notecią;
7) Nowa Wieś Wielka;
8) Osielsko;
9) Sadki;
10) Sicienko;
11) Solec Kujawski.
§  2. 
1.  Oddział Regionalny Kasy obejmuje swym zasięgiem Placówki Terenowe Kasy w:
1) Aleksandrowie Kujawskim;
2) Brodnicy;
3) Golubiu-Dobrzyniu;
4) Grudziądzu;
5) Inowrocławiu;
6) Lipnie;
7) Radziejowie;
8) Rypinie;
9) Sępólnie Krajeńskim;
10) Świeciu;
11) Toruniu;
12) Wąbrzeźnie;
13) Włocławku;
14) Żninie.
2.  Placówka Terenowa Kasy w Aleksandrowie Kujawskim działa na obszarze gmin:
1) Aleksandrów Kujawski m. i gm.;
2) Bądkowo;
3) Ciechocinek;
4) Koneck;
5) Raciążek;
6) Nieszawa;
7) Waganiec;
8) Zakrzewo.
3.  Placówka Terenowa Kasy w Brodnicy działa na obszarze gmin:
1) Bartniczka;
2) Bobrowo;
3) Brodnica m. i gm.;
4) Brzozie;
5) Górzno;
6) Jabłonowo Pomorskie;
7) Osiek;
8) Świedziebna;
9) Zbiczno.
4.  Placówka Terenowa Kasy w Golubiu-Dobrzyniu działa na obszarze gmin:
1) Ciechocin;
2) Golub-Dobrzyń m. i gm.;
3) Kowalewo Pomorskie;
4) Radomin;
5) Zbójno.
5.  Placówka Terenowa Kasy w Grudziądzu działa na obszarze gmin:
1) Chełmno m. i gm.;
2) Grudziądz m. i gm.;
3) Gruta;
4) Kijewo Królewskie;
5) Lisewo;
6) Łasin;
7) Rogóźno;
8) Świecie n/Osą;
9) Stolno;
10) Papowo Biskupie;
11) Unisław.
6.  Placówka Terenowa Kasy w Inowrocławiu działa na obszarze gmin:
1) Dąbrowa;
2) Dąbrowa Biskupia;
3) Gniewkowo;
4) Inowrocław m. i gm.;
5) Janikowo;
6) Jeziora Wielkie;
7) Kruszwica;
8) Mogilno;
9) Pakość;
10) Rojewo;
11) Strzelno;
12) Złotniki Kujawskie.
7.  Placówka Terenowa Kasy w Lipnie działa na obszarze gmin:
1) Bobrowniki;
2) Chrostkowo;
3) Dobrzyń nad Wisłą;
4) Kikół;
5) Lipno m. i gm.;
6) Skępe;
7) Tłuchowo;
8) Wielgie.
8.  Placówka Terenowa Kasy w Radziejowie działa na obszarze gmin:
1) Bytoń;
2) Dobre;
3) Osięciny;
4) Piotrków Kujawski;
5) Radziejów m. i gm.;
6) Topólka.
9.  Placówka Terenowa Kasy w Rypinie działa na obszarze gmin:
1) Brzuze;
2) Rogowo;
3) Rypin m. i gm.;
4) Skrwilno;
5) Wąpielsk.
10.  Placówka Terenowa Kasy w Sępólnie Krajeńskim działa na obszarze gmin:
1) Cekcyn;
2) Gostycyn;
3) Kamień Krajeński;
4) Kęsowo;
5) Tuchola;
6) Sępólno Krajeńskie;
7) Sośno;
8) Śliwice;
9) Więcbork.
11.  Placówka Terenowa Kasy w Świeciu działa na obszarze gmin:
1) Bukowiec;
2) Dragacz;
3) Drzycim;
4) Jeżewo;
5) Lniano;
6) Lubiewo;
7) Nowe;
8) Osie;
9) Pruszcz;
10) Świecie;
11) Świekatowo;
12) Warlubie.
12.  Placówka Terenowa Kasy w Toruniu działa na obszarze gmin:
1) Chełmża m. i gm.;
2) Czernikowo;
3) Lubicz;
4) Łubianka;
5) Łysomice;
6) Obrowo;
7) Toruń;
8) Wielka Nieszawka;
9) Zławieś Wielka.
13.  Placówka Terenowa Kasy w Wąbrzeźnie działa na obszarze gmin:
1) Dębowa Łąka;
2) Książki;
3) Płużnica;
4) Radzyń Chełmiński;
5) Wąbrzeźno;
6) Ryńsk.
14.  Placówka Terenowa Kasy we Włocławku działa na obszarze gmin:
1) Baruchowo;
2) Boniewo;
3) Brześć Kujawski;
4) Chodecz;
5) Choceń;
6) Fabianki;
7) Izbica Kujawska;
8) Kowal m. i gm.;
9) Lubanie;
10) Lubień Kujawski;
11) Lubraniec;
12) Włocławek m. i gm.
15.  Placówka Terenowa Kasy w Żninie działa na obszarze gmin:
1) Barcin;
2) Gąsawa;
3) Janowiec Wlkp.;
4) Kcynia;
5) Łabiszyn;
6) Rogowo;
7) Szubin;
8) Żnin.
§  3.  Organizację wewnętrzną oraz szczegółowy zakres zadań Oddziału Regionalnego Kasy w Bydgoszczy i podległych placówek terenowych określa regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  4.  Bezpośredni nadzór nad działalnością Oddziału Regionalnego Kasy sprawuje Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy.
§  5.  Traci moc zarządzenie nr 25 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji wewnętrznej, szczegółowego zakresu zadań i zasięgu terytorialnego Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy i podległych placówek terenowych oraz nadania regulaminu organizacyjnego Oddziałowi Regionalnemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Bydgoszczy i podległych placówek terenowych (Dz. Urz. KRUS poz. 25 oraz z 2017 r. poz. 6).
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin organizacyjny Oddziału Regionalnego Kasy rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy

grafika

Załącznik Nr  1

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OR KASY

Załącznik Nr  2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PT KRUS w GRUDZIĄDZU - placówki której Prezes Kasy powierzył wykonywanie niektórych zadań przypisanych oddziałowi regionalnemu

Załącznik Nr  3

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PT KRUS we WŁOCŁAWKU - placówki której Prezes Kasy powierzył wykonywanie niektórych zadań przypisanych oddziałowi regionalnemu

Załącznik Nr  4

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PT KRUS w Aleksandrowie Kujawskim, Brodnicy, Golubiu-Dobrzyniu, Inowrocławiu, Lipnie, Radziejowie, Rypinie, Sępólnie krajeńskim, Świeciu, Toruniu, Żninie;

Załącznik Nr  5

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PT KRUS w Wąbrzeźnie