Organizacja wewnętrzna, szczegółowy zakres zadań i zasięg terytorialny Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia... - OpenLEX

Organizacja wewnętrzna, szczegółowy zakres zadań i zasięg terytorialny Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy i podległych placówek terenowych oraz nadanie regulaminu organizacyjnego Oddziałowi Regionalnemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Bydgoszczy i podległych placówek terenowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2019.33

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie organizacji wewnętrznej, szczegółowego zakresu zadań i zasięgu terytorialnego Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy i podległych placówek terenowych oraz nadania regulaminu organizacyjnego Oddziałowi Regionalnemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Bydgoszczy i podległych placówek terenowych

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303) w związku z § 5 ust. 5 i ust. 6 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 14 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. MRiRW z 2010 r. poz. 10, z 2016 r. poz. 1 oraz z 2017 r. poz. 5) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Z dniem 1 czerwca 1992 r. został utworzony Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy, działający na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.
2. 
Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Kasą", działa na obszarze gmin:
1)
Białe Błota;
2)
Dąbrowa Chełmińska;
3)
Dobrcz;
4)
Koronowo;
5)
Mrocza;
6)
Nakło nad Notecią;
7)
Nowa Wieś Wielka;
8)
Osielsko;
9)
Sadki;
10)
Sicienko;
11)
Solec Kujawski.
§  2. 
1. 
Oddział Regionalny Kasy obejmuje swym zasięgiem Placówki Terenowe Kasy w:
1)
Aleksandrowie Kujawskim;
2)
Brodnicy;
3)
Golubiu-Dobrzyniu;
4)
Grudziądzu;
5)
Inowrocławiu;
6)
Lipnie;
7)
Radziejowie;
8)
Rypinie;
9)
Sępólnie Krajeńskim;
10)
Świeciu;
11)
Toruniu;
12)
Wąbrzeźnie;
13)
Włocławku;
14)
Żninie.
2. 
Placówka Terenowa Kasy w Aleksandrowie Kujawskim działa na obszarze gmin:
1)
Aleksandrów Kujawski m. i gm.;
2)
Bądkowo;
3)
Ciechocinek;
4)
Koneck;
5)
Raciążek;
6)
Nieszawa;
7)
Waganiec;
8)
Zakrzewo.
3. 
Placówka Terenowa Kasy w Brodnicy działa na obszarze gmin:
1)
Bartniczka;
2)
Bobrowo;
3)
Brodnica m. i gm.;
4)
Brzozie;
5)
Górzno;
6)
Jabłonowo Pomorskie;
7)
Osiek;
8)
Świedziebna;
9)
Zbiczno.
4. 
Placówka Terenowa Kasy w Golubiu-Dobrzyniu działa na obszarze gmin:
1)
Ciechocin;
2)
Golub-Dobrzyń m. i gm.;
3)
Kowalewo Pomorskie;
4)
Radomin;
5)
Zbójno.
5. 
Placówka Terenowa Kasy w Grudziądzu działa na obszarze gmin:
1)
Chełmno m. i gm.;
2)
Grudziądz m. i gm.;
3)
Gruta;
4)
Kijewo Królewskie;
5)
Lisewo;
6)
Łasin;
7)
Rogóźno;
8)
Świecie n/Osą;
9)
Stolno;
10)
Papowo Biskupie;
11)
Unisław.
6. 
Placówka Terenowa Kasy w Inowrocławiu działa na obszarze gmin:
1)
Dąbrowa;
2)
Dąbrowa Biskupia;
3)
Gniewkowo;
4)
Inowrocław m. i gm.;
5)
Janikowo;
6)
Jeziora Wielkie;
7)
Kruszwica;
8)
Mogilno;
9)
Pakość;
10)
Rojewo;
11)
Strzelno;
12)
Złotniki Kujawskie.
7. 
Placówka Terenowa Kasy w Lipnie działa na obszarze gmin:
1)
Bobrowniki;
2)
Chrostkowo;
3)
Dobrzyń nad Wisłą;
4)
Kikół;
5)
Lipno m. i gm.;
6)
Skępe;
7)
Tłuchowo;
8)
Wielgie.
8. 
Placówka Terenowa Kasy w Radziejowie działa na obszarze gmin:
1)
Bytoń;
2)
Dobre;
3)
Osięciny;
4)
Piotrków Kujawski;
5)
Radziejów m. i gm.;
6)
Topólka.
9. 
Placówka Terenowa Kasy w Rypinie działa na obszarze gmin:
1)
Brzuze;
2)
Rogowo;
3)
Rypin m. i gm.;
4)
Skrwilno;
5)
Wąpielsk.
10. 
Placówka Terenowa Kasy w Sępólnie Krajeńskim działa na obszarze gmin:
1)
Cekcyn;
2)
Gostycyn;
3)
Kamień Krajeński;
4)
Kęsowo;
5)
Tuchola;
6)
Sępólno Krajeńskie;
7)
Sośno;
8)
Śliwice;
9)
Więcbork.
11. 
Placówka Terenowa Kasy w Świeciu działa na obszarze gmin:
1)
Bukowiec;
2)
Dragacz;
3)
Drzycim;
4)
Jeżewo;
5)
Lniano;
6)
Lubiewo;
7)
Nowe;
8)
Osie;
9)
Pruszcz;
10)
Świecie;
11)
Świekatowo;
12)
Warlubie.
12. 
Placówka Terenowa Kasy w Toruniu działa na obszarze gmin:
1)
Chełmża m. i gm.;
2)
Czernikowo;
3)
Lubicz;
4)
Łubianka;
5)
Łysomice;
6)
Obrowo;
7)
Toruń;
8)
Wielka Nieszawka;
9)
Zławieś Wielka.
13. 
Placówka Terenowa Kasy w Wąbrzeźnie działa na obszarze gmin:
1)
Dębowa Łąka;
2)
Książki;
3)
Płużnica;
4)
Radzyń Chełmiński;
5)
Wąbrzeźno;
6)
Ryńsk.
14. 
Placówka Terenowa Kasy we Włocławku działa na obszarze gmin:
1)
Baruchowo;
2)
Boniewo;
3)
Brześć Kujawski;
4)
Chodecz;
5)
Choceń;
6)
Fabianki;
7)
Izbica Kujawska;
8)
Kowal m. i gm.;
9)
Lubanie;
10)
Lubień Kujawski;
11)
Lubraniec;
12)
Włocławek m. i gm.
15. 
Placówka Terenowa Kasy w Żninie działa na obszarze gmin:
1)
Barcin;
2)
Gąsawa;
3)
Janowiec Wlkp.;
4)
Kcynia;
5)
Łabiszyn;
6)
Rogowo;
7)
Szubin;
8)
Żnin.
§  3. 
Organizację wewnętrzną oraz szczegółowy zakres zadań Oddziału Regionalnego Kasy w Bydgoszczy i podległych placówek terenowych określa regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  4. 
Bezpośredni nadzór nad działalnością Oddziału Regionalnego Kasy sprawuje Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy.
§  5. 
Traci moc zarządzenie nr 25 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji wewnętrznej, szczegółowego zakresu zadań i zasięgu terytorialnego Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy i podległych placówek terenowych oraz nadania regulaminu organizacyjnego Oddziałowi Regionalnemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Bydgoszczy i podległych placówek terenowych (Dz. Urz. KRUS poz. 25 oraz z 2017 r. poz. 6).
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin organizacyjny Oddziału Regionalnego Kasy rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy

grafika

Załącznik Nr  1

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OR KASY

Załącznik Nr  2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PT KRUS w GRUDZIĄDZU - placówki której Prezes Kasy powierzył wykonywanie niektórych zadań przypisanych oddziałowi regionalnemu

Załącznik Nr  3

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PT KRUS we WŁOCŁAWKU - placówki której Prezes Kasy powierzył wykonywanie niektórych zadań przypisanych oddziałowi regionalnemu

Załącznik Nr  4

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PT KRUS w Aleksandrowie Kujawskim, Brodnicy, Golubiu-Dobrzyniu, Inowrocławiu, Lipnie, Radziejowie, Rypinie, Sępólnie krajeńskim, Świeciu, Toruniu, Żninie;

Załącznik Nr  5

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PT KRUS w Wąbrzeźnie