Dziennik resortowy

Dz.Urz.MTBiGM.2013.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 stycznia 2013 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 3 stycznia 2013 r.
w sprawie opublikowania zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym, stanowiące załącznik do komunikatu.
______

1) Minister Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE Nr 46

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

z dnia 17 grudnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym

Na podstawie art. 10 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.1)) oraz § 4 ust. 2 pkt 1 załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (z poźn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§  1. W załączniku do zarządzenia Nr 73 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania numerów drogom krajowym (Dz. Urz. MI Nr 15, poz. 78, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi krajowej nr 1 otrzymuje brzmienie:

"/GDAŃSK/ DROGA 6 - GRUDZIĄDZ - TORUŃ - KOWAL /WĘZEŁ "KOWAL"/ - DROGA 2 /WĘZEŁ "ŁÓDŹ PÓŁNOC"/ - DROGA 14 /WĘZEŁ "STRYKÓW"/ - ŁÓDŹ - PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - CZĘSTOCHOWA - PODWARPIE - DĄBROWA GÓRNICZA - TYCHY - BIELSKO-BIAŁA - CIESZYN-BOGUSZOWICE - GRANICA PAŃSTWA

PYRZOWICE /WĘZEŁ "PYRZOWICE"/ - GLIWICE - ŚWIERKLANY /WĘZEŁ "ŚWIERKLANY"/ PYRZOWICE /WĘZEŁ "PYRZOWICE"/ - PODWARPIE";

2) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi krajowej nr 2 otrzymuje brzmienie:

"GRANICA PAŃSTWA - ŚWIECKO - RZEPIN - POZNAŃ - KONIN - ŁÓDŹ - WARSZAWA /WĘZEŁ "KONOTOPA"/ - SIEDLCE - TERESPOL - GRANICA PAŃSTWA";

3) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi krajowej nr 4 otrzymuje brzmienie:

"GRANICA PAŃSTWA - JĘDRZYCHOWICE - WĘZEŁ "ZGORZELEC" - KRZYŻOWA - WROCŁAW - PRĄDY - NOGOWCZYCE - GLIWICE - KATOWICE - CHRZANÓW - KRAKÓW - TARNÓW - RZESZÓW - JAROSŁAW - RADYMNO - KORCZOWA - GRANICA PAŃSTWA

DROGA 9 /WĘZEŁ "RZESZÓW PÓŁNOC"/ - DROGA 19 /WĘZEŁ "RZESZÓW WSCHÓD"/";

4) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi krajowej nr 5 otrzymuje brzmienie:

"DROGA 1 /WĘZEŁ "NOWE MARZY"/ - ŚWIECIE - BYDGOSZCZ - GNIEZNO - POZNAŃ /WĘZEŁ "POZNAŃ WSCHÓD" - WĘZEŁ "POZNAŃ KOMORNIKI"/ - LESZNO - WROCŁAW - KOSTOMŁOTY - DOBROMIERZ - BOLKÓW - KAMIENNA GÓRA - LUBAWKA - GRANICA PAŃSTWA";

5) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi krajowej nr 7 otrzymuje brzmienie:

"ŻUKOWO /DROGA 20/ - GDAŃSK /WĘZEŁ "GDAŃSK KARCZEMKI" - WĘZEŁ "GDAŃSK POŁUDNIE"/ - ELBLĄG - OSTRÓDA - OLSZTYNEK - PŁOŃSK - WARSZAWA - JANKI - GRÓJEC - RADOM - KIELCE - KRAKÓW - RABKA-ZDRÓJ - CHYŻNE - GRANICA PAŃSTWA,

KRAKÓW /WĘZEŁ "KRAKÓW PRZEWÓZ" - WĘZEŁ "KRAKÓW - BIEŻANÓW"/";

6) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi krajowej nr 8 otrzymuje brzmienie:

"GRANICA PAŃSTWA - KUDOWA-ZDRÓJ - KŁODZKO - ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - WROCŁAW - OLEŚNICA - SYCÓW - KĘPNO - WALICHNOWY - WIELUŃ - BEŁCHATÓW - PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - RAWA MAZOWIECKA - WARSZAWA - RADZYMIN - WYSZKÓW - OSTRÓW MAZOWIECKA - ZAMBRÓW - BIAŁYSTOK - KORYCIN - AUGUSTÓW - SUWAŁKI - BUDZISKO - GRANICA PAŃSTWA,

WARSZAWA /WĘZEŁ "KONOTOPA" - WĘZEŁ "POWĄZKI"/";

7) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi krajowej nr 11 otrzymuje brzmienie:

"KOŁOBRZEG - KOSZALIN - BOBOLICE - SZCZECINEK - PODGAJE - PIŁA - UJŚCIE - CHODZIEŻ - OBORNIKI - POZNAŃ - KÓRNIK - JAROCIN - PLESZEW - OSTRÓW WIELKOPOLSKI - OSTRZESZÓW - KĘPNO - KLUCZBORK - LUBLINIEC - TWORÓG - BYTOM,

POZNAŃ /WĘZEŁ "POZNAŃ TARNOWO PODGÓRNE" - WĘZEŁ "POZNAŃ ZACHÓD"/";

8) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi krajowej nr 13 otrzymuje brzmienie:

"SZCZECIN - PRZECŁAW - ROSÓWEK - GRANICA PAŃSTWA";

9) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi krajowej nr 19 otrzymuje brzmienie:

"GRANICA PAŃSTWA - KUŹNICA - BIAŁYSTOK - SIEMIATYCZE - MIĘDZYRZEC PODLASKI - KOCK - LUBARTÓW - LUBLIN - KRAŚNIK - JANÓW LUBELSKI - NISKO - SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI - DROGA 4 /WĘZEŁ "RZESZÓW WSCHÓD"/";

10) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi krajowej nr 20 otrzymuje brzmienie:

"DROGA 10 /WĘZEŁ "STARGARD SZCZECIŃSKI WSCHÓD"/ - STARGARD SZCZECIŃSKI - CHOCIWEL - WĘGORZYNO - DRAWSKO POMORSKIE - CZAPLINEK - SZCZECINEK - BIAŁY BÓR - MIASTKO - BYTÓW - KOŚCIERZYNA - ŻUKOWO - GDYNIA /WĘZEŁ " GDYNIA WIELKI KACK"/";

11) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi krajowej nr 35 otrzymuje brzmienie:

"GRANICA PAŃSTWA - GOLIŃSK - MIEROSZÓW - WAŁBRZYCH - ŚWIEBODZICE - ŚWIDNICA - DROGA 4 /WĘZEŁ "WROCŁAW BIELANY"/";

12) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi krajowej nr 38 otrzymuje brzmienie:

"GRANICA PAŃSTWA - PIETROWICE - GŁUBCZYCE - KĘDZIERZYN-KOŹLE /DROGA 45/";

13) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi krajowej nr 40 otrzymuje brzmienie:

"GRANICA PAŃSTWA - GŁUCHOŁAZY - PRUDNIK - KĘDZIERZYN-KOŹLE - UJAZD - PYSKOWICE";

14) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi krajowej nr 73 otrzymuje brzmienie:

"WIŚNIÓWKA - KIELCE - MORAWICA - BUSKO-ZDRÓJ - SZCZUCIN - DĄBROWA TARNOWSKA - TARNÓW - PILZNO - JASŁO";

15) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi krajowej nr 91 otrzymuje brzmienie:

"GDAŃSK - TCZEW - ŚWIECIE - TORUŃ - DROGA 1 /WĘZEŁ "TORUŃ POŁUDNIE"/ - ….* - DROGA 1 /WĘZEŁ "KOWAL"/ - KROŚNIEWICE - ŁÓDŹ - ….* - GŁUCHÓW - PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - KAMIEŃSK - RADOMSKO - KŁOMNICE - CZĘSTOCHOWA";

16) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi krajowej nr 92 otrzymuje brzmienie:

"DROGA 2 /WĘZEŁ "RZEPIN"/ - ŚWIEBODZIN - PNIEWY - POZNAŃ - WRZEŚNIA - SŁUPCA - GOLINA - KONIN - KUTNO - ŁOWICZ - DROGA 2 /WĘZEŁ "WARSZAWA ZACHÓD"/ - ….* DROGA 2 /ŁĄCZNIK Z AUTOSTRADOWĄ OBWODNICĄ MIŃSKA MAZOWIECKIEGO/ - DROGA 2 /WĘZEŁ "KAŁUSZYN"/".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r., poz. 472 i poz. 965.

2) Zmiany niniejszego zarządzenia wprowadzone zostały zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Nr 9 z dnia 31 marca 2009 r., Nr 15 z dnia 29 kwietnia 2009 r., Nr 21 z dnia 1 czerwca 2009 r., Nr 26 z dnia 20 kwietnia 2010 r., Nr 60 z dnia 17 czerwca 2010 r., Nr 68 z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr 95 z dnia 28 października 2010 r., Nr 100 z dnia 12 listopada 2010 r., Nr 118 z dnia 30 grudnia 2010 r., Nr 13 z dnia 28 lutego 2011 r., Nr 24 z dnia 1 kwietnia 2011 r., Nr 38 z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 69 z dnia 22 listopada 2011 r., Nr 2 z dnia 5 stycznia 2012 r., Nr 8 z dnia 29 lutego 2012 r., Nr 20 z dnia 28 czerwca 2012 r. oraz Nr 28 z dnia 24 sierpnia 2012 r.

3) Zmiany niniejszego zarządzenia wprowadzone zostały zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Nr 77 z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MI Nr 13, poz. 48), Nr 6 z dnia 3 lutego 2010 r. (Dz. Urz. MI Nr 3, poz. 7), Nr 111 z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. MI Nr 16, poz. 56), Nr 46 z dnia 28 lipca 2011 r. (Dz. Urz. MI Nr 9, poz. 45), Nr 48 z dnia 11 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 53), Nr 65 z dnia 10 listopada 2011 r. (Dz. Urz. MI Nr 12, poz. 68) oraz Nr 30 z dnia 11 września 2012 r. (Dz. Urz. MTBiGM z 2012 r., poz. 69).