Dziennik resortowy

Dz.Urz.MTBiGM.2013.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 stycznia 2013 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 3 stycznia 2013 r.
w sprawie opublikowania zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie nr 45 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim, stanowiące załącznik do komunikatu.
______

1) Minister Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE Nr 45

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

z dnia 17 grudnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim

Na podstawie art. 10 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.1)) oraz § 4 ust. 2 pkt 1 załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia Nr 74 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 15, poz. 79, z późn, zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w nagłówku tabeli, użyte w kolumnie wyrazy "Nazwa drogi" zastępuje się wyrazem "Przebieg";
2) po wierszu dotyczącym drogi wojewódzkiej nr 110 dodaje się wiersz, w którym w kolumnie "Numer drogi" wprowadza się numer 111, a w kolumnie "Przebieg" zapis:

"ŚWIĘTA - MODRZEWIE - DROGA 3";

3) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 113 otrzymuje brzmienie;

"DROGA 6 - MASZEWO";

4) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 163 otrzymuje brzmienie;

"KOŁOBRZEG - BIAŁOGARD - POŁCZYN-ZDRÓJ - CZAPLINEK - WAŁCZ";

5) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 172 otrzymuje brzmienie;

"POŁCZYN-ZDRÓJ - SZCZECINEK";

6) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 173 otrzymuje brzmienie;

"POŁCZYN-ZDRÓJ - DRAWSKO POMORSKIE /DROGA 20/";

7) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 227 otrzymuje brzmienie:

"PRUSZCZ GDAŃSKI - TRUTNOWY - CEDRY WIELKIE - CEDRY MAŁE";

8) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 358 otrzymuje brzmienie:

"WŁOSIEŃ - LEŚNA - POBIEDNA - ...* - KROBICA - ŚWIERADÓW-ZDRÓJ -SZKLARSKA PORĘBA";

9) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 376 otrzymuje brzmienie;

"WAŁBRZYCH - SZCZAWNO-ZDRÓJ - BOGUSZÓW-GORCE";

10) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 383 otrzymuje brzmienie:

"JEDLINA-ZDRÓJ - WALIM - DZIERŻONIÓW";

11) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 387 otrzymuje brzmienie;

"ŚCINAWKA GÓRNA - KUDOWA-ZDRÓJ";

12) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 388 otrzymuje brzmienie:

"RATNO DOLNE - POLANICA-ZDRÓJ - BYSTRZYCA KŁODZKA";

13) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 390 otrzymuje brzmienie:

"NOWY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI - PŁONICA - ZŁOTY STOK - LĄDEK-ZDRÓJ";

14) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 392 otrzymuje brzmienie;

"ŻELAZNO - LĄDEK-ZDRÓJ - STRONIE ŚLĄSKIE - BYSTRZYCA KŁODZKA";

15) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 408 otrzymuje brzmienie;

"KĘDZIERZYN-KOŹLE - GLIWICE";

16) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 410 otrzymuje brzmienie:

"DROGA 45 - REŃSKA WIEŚ - KĘDZIERZYN-KOŹLE - KOBYLICE - BIADACZÓW - RZEKA ODRA - BRZEŹCE /DROGA 408/";

17) uchyla się numer drogi 418 i usuwa wiersz dotyczący tej drogi;
18) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 423 otrzymuje brzmienie;

"OPOLE - KRAPKOWICE - ZDZIESZOWICE - KĘDZIERZYN-KOŹLE";

19) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 426 otrzymuje brzmienie:

"ZAWADZKIE - STRZELCE OPOLSKIE - OLSZOWA - ZALESIE ŚLĄSKIE -KĘDZIERZYN-KOŹLE";

20) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 513 otrzymuje brzmienie:

"DROGA 7 /WĘZEŁ "PASŁĘK PÓŁNOC"/ - ORNETA - LIDZBARK WARMIŃSKI - KIWITY - WOZŁAWKI";

21) uchyla się numer drogi 709 i usuwa wiersz dotyczący tej drogi;
22) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 750 otrzymuje brzmienie:

"ĆMIŃSK - SAMSONÓW - ZAGNAŃSK - BARCZA";

23) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 753 otrzymuje brzmienie:

"WOLA JACHOWA - BIELINY - HUTA NOWA - BARTOSZOWINY - WÓLKA MILANOWSKA - STARA SŁUPIA";

24) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 754 otrzymuje brzmienie:

"OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI - BAŁTÓW - SOLEC NAD WISŁĄ - KŁUDZIE - BOISKA - WOLA SOLECKA I - WOLA SOLECKA II - GOŁĘBIÓW /DROGA 79/";

25) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 767 otrzymuje brzmienie:

"PIŃCZÓW - BUSKO-ZDRÓJ";

26) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 768 otrzymuje brzmienie:

"JĘDRZEJÓW - WĘCHADŁÓW - SKALBMIERZ - KAZIMIERZA WIELKA - KOSZYCE - BRZESKO";

27) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 776 otrzymuje brzmienie:

"KRAKÓW - PROSZOWICE - KAZIMIERZA WIELKA - WIŚLICA - BUSKO-ZDRÓJ";

28) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 777 otrzymuje brzmienie:

"SANDOMIERZ - ZAWICHOST - DROGA 74 /ANNOPOL/";

29) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 872 otrzymuje brzmienie:

"/DROGA 9/ ŁONIÓW - JASIENICA - ŚWINIARY - RZEKA WISŁA - BARANÓW SANDOMIERSKI - WOLA BARANOWSKA - MAJDAN KRÓLEWSKI- BOJANÓW -NISKO";

30) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 933 otrzymuje brzmienie:

"RZUCHÓW - WODZISŁAW ŚLĄSKI - JASTRZĘBIE-ZDRÓJ - PSZCZYNA - OŚWIĘCIM - CHRZANÓW";

31) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 937 otrzymuje brzmienie:

"JASTRZĘBIE-ZDRÓJ - HAŹLACH";

32) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 942 otrzymuje brzmienie:

"BIELSKO-BIAŁA - SZCZYRK - SALMOPOL - WISŁA";

33) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 945 otrzymuje brzmienie;

"ŻYWIEC /UL. ARMII KRAJOWEJ/ - JELEŚNIA - KORBIELÓW - GRANICA PAŃSTWA";

34) w kolumnie "Przebieg" wiersz dotyczący drogi wojewódzkiej nr 973 otrzymuje brzmienie:

"BUSKO-ZDRÓJ - NOWY KORCZYN - ŻABNO .....* NIEDOMICE - TARNÓW".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1508, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321 oraz Nr 2012, poz. 472 oraz poz. 985.

2) Zmiany niniejszego zarządzenia wprowadzone zostały zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad: Nr 9 z dnia 31 marca 2009 r., Nr 15 z dnia 29 kwietnia 2009 r., Nr 21 z dnia 1 czerwca 2009 r., Nr 26 z dnia 20 kwietnia 2010 r., Nr 60 2 dnia 17 czerwca 2010 r., Nr 68 z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr 95 z dnia 28 października 2010 r., Nr 100 z dnia 12 listopada 2010 r., Nr 118 z dnia 30 grudnia 2010 r., Nr 13 z dnia 28 lutego 2011 r., Nr 24 z dnia 1 kwietnia 2011 r., Nr 38 z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 69 z dnia 22 listopada 2011 r., Nr 2 z dnia 5 stycznia 2012 r., Nr 8 z dnia 29 lutego 2012 r., Nr 20 z dnia 28 czerwca 2012 r. oraz Nr 28 z dnia 24 sierpnia 2012 r.

3) Zmiany niniejszego zarządzenia wprowadzone zostały zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad: Nr 78 z dnia 11 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 13, poz. 49), Nr 110 z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 16, poz. 55) oraz Nr 73 z dnia 2 grudnia 2011 r. (Dz.Urz. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Nr 1, poz. 3).