Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2013.48

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 marca 2013 r.

OBWIESZCZENIE Nr 6
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie opłaty za koordynację w Porcie Lotniczym Chopina w Warszawie

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134), w związku z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów (Dz. U. Nr 112, poz. 768) ogłasza się, iż opłata za koordynację w Porcie Lotniczym Chopina w Warszawie w sezonie lato 2013 wynosi 3,93 zł.