Dziennik resortowy

Dz.Urz.MC.2013.10

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 2014 r.

DECYZJA Nr 5
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1
z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2014 r.

Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) zarządza się, co następuje:
§  1. Określam roczny plan emisji znaczków pocztowych na 2014 r., stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 31 marca 2013 r.

ZAŁĄCZNIK 2

Roczny plan emisji znaczków pocztowych na 2014 r.

Lp.TematLiczba znaczkówKolejność wprowadzenia do obiegu
1.XXII Zimowe Igrzyska Olimpijskie "Soczi 2014"2luty
2.200. rocznica urodzin Oskara Kolberga1luty
3.650. rocznica konsekracji Katedry Wawelskiej21)marzec
4.IAAF Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce1marzec
5.100. rocznica urodzin Jana Karskiego1kwiecień
6.Zjawiska meteorologiczne4wrzesień
7.Polskie ptaki11)lipiec
8.Europa1maj
9.Magiczny świat Disneya11)czerwiec
10.Wybitni polscy trenerzy4czerwiec
11.Historia polskiej fotografii4lipiec
12.Polskie produkty regionalne1lipiec
13.Legiony Polskie11)sierpień
14.Madonny Kresowe2sierpień
15.Grzyby w polskich lasach42)sierpień
16.Sztuka ulicy - Street Art11)wrzesień
17.Alternatywne źródła energii4wrzesień
18.Ludzie kina i teatru3październik
19.100. rocznica urodzin Jana Nowaka-Jeziorańskiego1październik
20.Boże Narodzenie2listopad
21.Mistrzostwa świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska 20146sierpień
22.Emisja obiegowa12w miarę potrzeb eksploatacyjnych
23.Kanonizacja Papieża Jana Pawła II1, 1, 1), 1 1)kwiecień
24.Kanonizacja Papieży Jana Pawła II i Jana XXIII2 1)kwiecień
25.Święto Wolności1maj
26.Międzynarodowy Rok Rodziny1maj
27.70. rocznica bitwy pod Monte Cassino1maj
28.70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego11)sierpień
29.Uśmiech leczy1wrzesień
30.150. rocznica urodzin Stefana Żeromskiego1październik
31.Złoci Polscy Medaliści3kwiecień
32.10. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej1maj
33.450. rocznica urodzin Williama Szekspira1listopad
34.600 lat polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych11)listopad
35.XXI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Warszawa 20148październik
36.Złoci Medaliści FIVB Mistrzostw świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska 201416październik
37.Światowe Dni Młodzieży2grudzień
Razem: 37 tematów, 102 znaczki pocztowe, w tym: 86 znaczków samodzielnych, 12 znaczków w bloku, 4 znaczki z przywieszką.

Objaśnienia:

1) znaczek w bloku

2) znaczek z przywieszką

1 Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - łączność na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).
2 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 4 z dnia 3 marca 2014 r. (Dz.Urz.MAiC.2014.4) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 marca 2014 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 6 z dnia 7 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.MAiC.2014.6) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 kwietnia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 7 z dnia 29 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.MAiC.2014.7) zmieniającej nin. decyzję z dniem 29 kwietnia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 18 z dnia 19 września 2014 r. (Dz.Urz.MAiC.2014.20) zmieniającej nin. decyzję z dniem 24 września 2014 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 20 z dnia 14 października 2014 r. (Dz.Urz.MAiC.2014.25) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 października 2014 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 21 z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.Urz.MAiC.2014.26) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 listopada 2014 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 25 z dnia 10 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MAiC.2014.33) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 grudnia 2014 r.