Dziennik resortowy

B.I.LP.2012.12.122

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 79
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 8 listopada 2012 r.
w sprawie określenia i wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Łuków Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie

EO-0151-15/2012

Na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 2 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie wytycznych do sporządzania wniosku o tworzenie, łączenie, dzielenie, likwidację nadleśnictw i określanie zasięgu terytorialnego lub zmianę w zasięgach terytorialnych nadleśnictw, zarządza się, co następuje:

§  1. Określa się zasięg terytorialny Nadleśnictwa Łuków zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Łuków będzie wynosił 1348,31 km2.
§  3. Tracą moc wcześniejsze zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w części dotyczącej określenia lub wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Łuków.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

ZASIĘG TERYTORIALNY

Nadleśnictwa Łuków

Nazwa nadleśnictwaWojewództwo,

powiat,

gmina

Obręb ewidencyjny

(lub jego część)

Łuków

(17-07)

lubelskie

łukowski

Łuków - miasto

wszystkie
łukowski

Stoczek Łukowski - miasto

wszystkie
łukowski

Adamów

wszystkie
łukowski

Krzywda

wszystkie
łukowski

Łuków - obszar wiejski

Aleksandrów, Biardy, Czerśl, Dąbie, Dminin, Gołaszyn, Gołąbki, Gręzówka, Gręzówka Kolonia, Jadwisin, Jata, Jeziory, Klimki, Krynka, Ławki, Łazy, Malcanów, Role, Ryżki, Rzymy-Rzymki, Sięciaszka Pierwsza, Sięciaszka Druga, Sięciaszka Trzecia, Suleje, Szczygły Dolne, Szczygły Górne, Świdry, Turze Rogi, Wólka Świątkowa, Zalesie, Żdżary
łukowski

Serokomla

wszystkie
łukowski

Stanin

wszystkie
łukowski

Stoczek Łukowski

wszystkie
łukowski

Trzebieszów

Celiny, Dębowica, Dębowierzchy, Gołowierzchy, Jakusze, Karwów, Kurów, Leszczanka, Mikłusy, Nurzyna, Płudy, Popławy, Rogale, Szaniawy-Matysy, Świercze, Trzebieszów, Trzebieszów Drugi - cz., Trzebieszów-Kolonia, Trzebieszów Pierwszy, Wierzejki, Wólka Konopna, Wylany, Zaolszynie, Zembry
łukowski

Wojcieszków

wszystkie
łukowski

Wola Mysłowska

wszystkie
mazowieckie

siedlecki

Domanice

Domanice - cz.
Nadleśnictwo Łuków:zasięg terytorialny 1348,31 km2

powierzchnia ogólna 15 614 ha

powierzchnia leśna 14 822 ha