Dzienniki resortowe

B.I.LP.2013.6.80

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
w sprawie określenia i wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym nadleśnictw: Mrągowo i Strzałowo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie

EO-0151-7/2013

Na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 2 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 1999 r. w sprawie wytycznych do sporządzania wniosku o tworzenie, łączenie, dzielenie, likwidację nadleśnictw i określanie zasięgu terytorialnego lub zmianę w zasięgach terytorialnych nadleśnictw, zarządza się, co następuje:

§  1. Wprowadza się zmiany w zasięgach terytorialnych nadleśnictw: Mrągowo i Strzałowo polegające na wyłączeniu z Nadleśnictwa Mrągowo części obszaru obrębów ewidencyjnych Piecki oraz Nawiady, gminy Piecki, powiatu mrągowskiego i na włączeniu tego obszaru do Nadleśnictwa Strzałowo.
§  2. W związku ze zmianami określonymi w § 1 zasięg terytorialny nw. nadleśnictw będzie wynosił:
- Nadleśnictwo Mrągowo - 747,08 km2;
- Nadleśnictwo Strzałowo - 374,31 km2.
§  3. Określa się zasięg terytorialny ww. nadleśnictw zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§  4. Tracą moc wcześniejsze zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w części dotyczącej określenia lub wprowadzenia zmian w zasięgach terytorialnych nadleśnictw Mrągowo i Strzałowo.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

ZASIĘG TERYTORIALNY

Nadleśnictwa Mrągowo

Nazwa nadleśnictwaWojewództwo

powiat,

gmina

Obręb ewidencyjny

(lub jego część)

Mrągowo

(07-14)

warmińsko-mazurskie

mrągowski

Miasto Mrągowo

Mrągowo
mrągowski

Mrągowo

Bagienice, Bagienice Małe, Boże, Boża Wólka, Gązwa, Grabowo, Gronowo cz., Karwie, Kiersztanowo, Kosewo cz., Krzywe, Marcinkowo, Mierzejewo, Młynowo, Muntowo cz., Nowe Bagienice, Polska Wieś, Popowo Salęckie, Probark cz., Ruska Weś, Rydwągi, Szczerzbowo, Szestno, Werzbowo cz., Wyszembork, Zalec cz.
mrągowski

Piecki

Brejdyny, Dłużec, Gant, Głodno, Goleń, Machary cz., Piecki cz., Szklarnia
mrągowski

Sorkwity

Borowo, Borowski Las, Burszewo, Choszczewo, Stary Gieląd, Gizewo, Jełmuń cz., Jędrychowo, Kozłowo, Maradki, Nibork, Pustniki, Rozogi, Rybno, Sorkwity, Stama, Surmówka, Szymanowo, Warpuny, Zyndaki
olsztyński

Biskupiec

Borki Wielkie cz., Bredynki cz., Kamionka cz., Łabuchy cz., Stanclewo cz., Stryjewo, Węgój
olsztyński

Kolno

Bęsia, Kabiny, Kolno cz., Kominki, Kruzy cz., Ryn Reszelski cz., Samławki, Tarniny cz.,
kętrzyński

Kętrzyn

Koczarki cz., Langanki cz.
kętrzyński

Reszel obszar wiejski

Bezławki cz., Dębnik cz., Klewno, Leginy, Mnichowo, Pasterzewo, Pieckowo cz., Pilec, Robawy, Staniewo, Stąpławki, Święta Lipka, Śpiglówka, Widryny, Wola, Wólka Pilecka, Wólka Ryńska, Zawidy
Nadleśnictwo Mrągowo: zasięg terytorialny 747,08 km2

powierzchnia ogólna 19 958,47 ha

powierzchnia leśna 18 743,60 ha

ZASIĘG TERYTORIALNY

Nadleśnictwa Strzałowo

Nazwa nadleśnictwaWojewództwo,

powiat,

gmina

Obręb ewidencyjny

(lub jego część)

Strzatowo

(07-27)

warmińsko-mazurskie

mrągowski

Mikołajki

obszar wiejski

Baranowo cz., Zełwągi cz.
mrągowski

Mrągowo

Kosewo cz., Muntowo cz., Notyst Mały, Probarkcz., Śniodowo, Użranki, Wierzbowo cz., Zalec cz.
mrągowski

Piecki

Babięta, Bobrówko, Cierzpięty, Dobry Lasek, Jakubowo, Krutyń, Krutyński Piecek, Lipowo, Machary cz., Mojtyny, Nawiady, Nowe Kiełbonki, Piecki cz., Prusinowo, Rosocha cz., Stare Kiełbonki, Zgon, Zyzdrojowy Piecek cz.
piski

Ruciane Nida

obszar wiejski

Krzyże cz.
szczycieński

Świętajno

Piasutno cz., Koczek cz.
szczycieński

Dźwierzuty

Jeleniowo, Miętkie cz., Rańsk cz.
Nadleśnictwo Strzałowo: zasięg terytorialny 374,31 km2

powierzchnia ogólna 20 216,92 ha

powierzchnia leśna 18 831,32 ha