Ograniczenie w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta. - OpenLEX

Ograniczenie w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2021.74

Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 2021 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 14 września 2021 r.
w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta

Na podstawie art. 37azg ust. 2 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974 i 981), ogłasza się, co następuje: Od dnia 16 września 2021 r.:
1) ogranicza się ilość wydawanego na jednego pacjenta w wieku od 9 r. ż. w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym produktu leczniczego Efluelda albo Fluarix Tetra, albo Influvac, albo Influvac Tetra, albo VaxigripTetra w ilości nie więcej niż 1 ampułko-strzykawka na 180 dni:
Lp.Nazwa produktu leczniczegoNazwa międzynarodowaPostaćMocWielkość opakowaniaKod GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTINIlość opakowań możliwych do wydania pacjentowi od 9 r. ż. w określonej jednostce czasuJednostka czasu, na którą produkt leczniczy może zostać wydany
1.EflueldaCzterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce1 dawka (0,7 ml)10 amp.-strzyk. 0,7 ml059099914359121 ampułko-strzykawka180 dni
2.EflueldaCzterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce1 dawka (0,7 ml)5 amp.-strzyk. 0,7 ml + 5 igieł059099914358991 ampułko-strzykawka180 dni
3.EflueldaCzterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce1 dawka (0,7 ml)1 amp.-strzyk. 0,7 ml059099914358821 ampułko-strzykawka180 dni
4.EflueldaCzterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce1 dawka (0,7 ml)1 amp.-strzyk. 0,7 ml + 1 igła059099914358751 ampułko-strzykawka180 dni
5.EflueldaCzterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce1 dawka (0,7 ml)10 amp.-strzyk. 0,7 ml + 10 igieł059099914359291 ampułko-strzykawka180 dni
6.EflueldaCzterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce1 dawka (0,7 ml)5 amp.-strzyk. 0,7 ml059099914359051 ampułko-strzykawka180 dni
7.Fluarix TetraSzczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion, inaktywowana)zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce1 dawka (0,5 ml)1 amp.-strzyk. 0,5 ml + 2 igły059099913823771 ampułko-strzykawka180 dni
8.Fluarix TetraSzczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion, inaktywowana)zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce1 dawka (0,5 ml)1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą059099913809771 ampułko-strzykawka180 dni
9.Fluarix TetraSzczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion, inaktywowana)zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce1 dawka (0,5 ml)1 amp.-strzyk. 0,5 ml059099913823841 ampułko-strzykawka180 dni
10.Fluarix TetraSzczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion, inaktywowana)zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce1 dawka (0,5 ml)10 amp.-strzyk. 0,5 ml059099913823911 ampułko-strzykawka180 dni
11.Fluarix TetraSzczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion, inaktywowana)zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce1 dawka (0,5 ml)10 amp.-strzyk. 0,5 ml + 10 igieł059099913824071 ampułko-strzykawka180 dni
12.InfluvacVaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwańZawiesin15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H1N1), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H3N2), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy B/0,5 ml a do wstrzykiwań1 amp.-strzyk. 0,5 ml bez igły059099907073241 ampułko-strzykawka180 dni
13.InfluvacVaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwańZawiesin15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H1N1), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H3N2), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy B/0,5 ml a do wstrzykiwań1 amp.-strzyk. 0,5 ml + 1 igła059099906473161 ampułko-strzykawka180 dni
14.InfluvacVaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwańZawiesin15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H1N1), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H3N2), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy B/0,5 ml a do wstrzykiwań10 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłami059099906473231 ampułko-strzykawka180 dni
15.InfluvacVaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwańZawiesin15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H1N1), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H3N2), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy B/0,5 ml a do wstrzykiwań10 amp.-strzyk. 0,5 ml bez igieł059099907073311 ampułko-strzykawka180 dni
16.Influvac TetraVaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce-1 amp.-strzyk. 0,5 ml bez igły059099913473451 ampułko-strzykawka180 dni
17.Influvac TetraVaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce-1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą059099913473521 ampułko-strzykawka180 dni
18.Influvac TetraVaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce-10 amp.-strzyk. 0,5 ml bez igły059099913473691 ampułko-strzykawka180 dni
19.Influvac TetraVaccinum influenzae inactivatum ex corticiszawiesina do wstrzykiwań w-10 amp.-strzyk. 0,5059099913473761 ampułko-strzykawka180 dni
antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowanaampułko-strzykawceml z igłą
20.VaxigripTetraCzterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce1 dawka (0,5 ml)1 amp.-strzyk. 0,5 ml bez igły059099913021151 ampułko-strzykawka180 dni
21.VaxigripTetraCzterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce1 dawka (0,5 ml)1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą059099913021081 ampułko-strzykawka180 dni
22.VaxigripTetraCzterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce1 dawka (0,5 ml)10 amp.-strzyk. 0,5 ml bez igły059099913021221 ampułko-strzykawka180 dni
23.VaxigripTetraCzterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce1 dawka (0,5 ml)10 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą059099913021391 ampułko-strzykawka180 dni
24.VaxigripTetraCzterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce1 dawka (0,5 ml)20 amp.-strzyk. 0,5 ml bez igły059099913021461 ampułko-strzykawka180 dni
25.VaxigripTetraCzterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce1 dawka (0,5 ml)20 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą059099913021531 ampułko-strzykawka180 dni

2) ogranicza się ilość wydawanego na jednego pacjenta w wieku poniżej 9 r. ż. w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym produktu leczniczego Fluarix Tetra albo Influvac, albo Influvac Tetra, albo VaxigripTetra w ilości nie więcej niż 2 ampułko-strzykawki na 180 dni:

Lp.Nazwa produktu leczniczegoNazwa międzynarodowaPostaćMocWielkość opakowaniaKod GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTINIlość opakowań możliwych do wydania pacjentowi poniżej 9 r. ż. w określonej jednostce czasuJednostka czasu, na którą produkt leczniczy może zostać wydany
1.Fluarix TetraSzczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion, inaktywowana)zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce1 dawka (0,5 ml)1 amp.-strzyk. 0,5 ml + 2 igły059099913823772 ampułko-strzykawki180 dni
2.Fluarix TetraSzczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion, inaktywowana)zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce1 dawka (0,5 ml)1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą059099913809772 ampułko-strzykawki180 dni
3.Fluarix TetraSzczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion, inaktywowana)zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce1 dawka (0,5 ml)1 amp.-strzyk. 0,5 ml059099913823842 ampułko-strzykawki180 dni
4.Fluarix TetraSzczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion, inaktywowana)zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce1 dawka (0,5 ml)10 amp.-strzyk. 0,5 ml059099913823912 ampułko-strzykawki180 dni
5.Fluarix TetraSzczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion, inaktywowana)zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce1 dawka (0,5 ml)10 amp.-strzyk. 0,5 ml + 10 igieł059099913824072 ampułko-strzykawki180 dni
6.InfluvacVaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwańZawiesin15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H1N1), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H3N2), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy B/0,5 ml a do wstrzykiwań1 amp.-strzyk. 0,5 ml bez igły059099907073241 ampułko-strzykawka180 dni
7.InfluvacVaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwańZawiesin15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H1N1), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H3N2), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy B/0,5 ml a do wstrzykiwań1 amp.-strzyk. 0,5 ml + 1 igła059099906473161 ampułko-strzykawka180 dni
8.InfluvacVaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwańZawiesin15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H1N1), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H3N2), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy B/0,5 ml a do wstrzykiwań10 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłami059099906473231 ampułko-strzykawka180 dni
9.InfluvacVaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwańZawiesin15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H1N1), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (H3N2), 15 mcg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy B/0,5 ml a do wstrzykiwań10 amp.-strzyk. 0,5 ml bez igieł059099907073311 ampułko-strzykawka180 dni
10.Influvac TetraVaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce-1 amp.-strzyk. 0,5 ml bez igły059099913473452 ampułko-strzykawki180 dni
11.Influvac TetraVaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce-1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą059099913473522 ampułko-strzykawki180 dni
12.Influvac TetraVaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce-10 amp.-strzyk. 0,5 ml bez igły059099913473692 ampułko-strzykawki180 dni
13.Influvac TetraVaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce-10 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą059099913473762 ampułko-strzykawki180 dni
14.VaxigripTetraCzterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce1 dawka (0,5 ml)1 amp.-strzyk. 0,5 ml bez igły059099913021152 ampułko-strzykawki180 dni
15.VaxigripTetraCzterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce1 dawka (0,5 ml)1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą059099913021082 ampułko-strzykawki180 dni
16.VaxigripTetraCzterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce1 dawka (0,5 ml)10 amp.-strzyk. 0,5 ml bez igły059099913021222 ampułko-strzykawki180 dni
17.VaxigripTetraCzterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce1 dawka (0,5 ml)10 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą059099913021392 ampułko-strzykawki180 dni
18.VaxigripTetraCzterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce1 dawka (0,5 ml)20 amp.-strzyk. 0,5 ml bez igły059099913021462 ampułko-strzykawki180 dni
19.VaxigripTetraCzterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowanazawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce1 dawka (0,5 ml)20 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą059099913021532 ampułko-strzykawki180 dni

3) ogranicza się ilość wydawanego na jednego pacjenta w wieku od 24 miesiąca życia do poniżej 18 lat w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym produktu leczniczego Fluenz Tetra w ilości nie więcej niż 2 aplikatory na 180 dni:

Lp.Nazwa produktu leczniczegoNazwa międzynarodowaPostaćMocWielkość opakowaniaKod GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTINIlość opakowań możliwych do wydania pacjentowi w wieku od 24 miesiąca życiaJednostka czasu, na którą produkt leczniczy może zostać wydany
do poniżej 18 lat w określonej jednostce czasu
1.Fluenz TetraSzczepionka przeciw grypie (żywa atenuowana, do nosa)aerozol do nosa, zawiesina-1 aplikator 0,2 ml050004560613462 aplikatory180 dni
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).