Ogłoszenie zaktualizowanego rocznego planu egzaminów teoretycznych na 2021 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2021.29

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE Nr 11
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia zaktualizowanego rocznego planu egzaminów teoretycznych na 2021 r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) oraz art. 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wypisywane (Dz. U. z 2021 r. poz. 130) ogłasza się jako załącznik do obwieszczenia zaktualizowany roczny plan egzaminów teoretycznych na 2021 r.

ZAŁĄCZNIK

ROCZNY PLAN EGZAMINÓW TEORETYCZNYCH NA 2021 r.

1.
Terminy, miejsce, forma i zakres egzaminów:

Tab. 1.1 Sesje egzaminacyjne z wykorzystaniem papierowych arkuszy egzaminacyjnych:

LP.TERMIN

SESJI

GODZINY

EGZAMINÓW

MIEJSCEFORMA

EGZAMINU

ZAKRES

EGZAMINÓW

111.01.9 - 15Urząd Lotnictwa Cywilnego1)

ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

test wyboru*)
28.02.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawatest wyboru*)
38.03.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02 - 247 Warszawatest wyboru*)
412.04.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02 - 247 Warszawatest wyboru*)
510.05.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02 - 247 Warszawatest wyboru*)
67.06.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02 - 247 Warszawatest wyboru*)
75.07.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02 - 247 Warszawatest wyboru*)
8-----
913.09.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02 - 247 Warszawatest wyboru*)
1011.10.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02 - 247 Warszawatest wyboru*)
118.11.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02 - 247 Warszawatest wyboru*)
126.12.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02 - 247 Warszawatest wyboru*)

Szczegółowy harmonogram przebiegu każdej sesji egzaminacyjnej opracowuje Lotnicza Komisja Egzaminacyjna (LKE) uwzględniając liczbę kandydatów i zakres egzaminów.

Tab. 1.2 Sesje egzaminacyjne z użyciem techniki komputerowej:

LP.TERMIN

SESJI

GODZINY

EGZAMINÓW

MIEJSCEFORMA

EGZAMINU

ZAKRES

EGZAMINÓW

112 - 22.01.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02 - 247 Warszawakomputerowy system egzaminowania**)
29 - 19.02.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02 - 247 Warszawakomputerowy system egzaminowania**)
39 - 19.03.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02 - 247 Warszawakomputerowy system egzaminowania**)
422 - 23.03.9 - 15PWSZ w Chełmie Depułtycze Królewskie 55, 22 - 100 Chełmkomputerowy system egzaminowania***)
513 - 23.04.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02 - 247 Warszawakomputerowy system egzaminowania**)
619 - 20.04.9 - 15PWSZ w Chełmie Depułtycze Królewskie 55, 22 - 100 Chełmkomputerowy system egzaminowania***)
711 - 28.05.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02 - 247 Warszawakomputerowy system egzaminowania**)
819 - 20.05.9 - 15PWSZ w Chełmie Depułtycze Królewskie 55, 22 - 100 Chełmkomputerowy system egzaminowania***)
98 - 18.06.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02 - 247 Warszawakomputerowy system egzaminowania**)
106 - 16.07.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02 - 247 Warszawakomputerowy system egzaminowania**)
11-----
1214 - 24.09.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02 - 247 Warszawakomputerowy system egzaminowania**)
1312 - 22.10.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02 - 247 Warszawakomputerowy system egzaminowania**)
149 - 19.11.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02 - 247 Warszawakomputerowy system egzaminowania**)
157 - 17.12.9 - 15ULC ul. M. Flisa 2, 02 - 247 Warszawakomputerowy system egzaminowania**)

________

1) Dalej jako "ULC"

*)

1. Egzaminy teoretyczne na licencje i świadectwa kwalifikacji:

- FDL - licencja dyspozytora lotniczego,

- FISC - świadectwo kwalifikacji informatora służby informacji powietrznej,

- AFISC - świadectwo kwalifikacji informatora lotniskowej służby informacji powietrznej.

2. Egzaminy teoretyczne na uprawnienia:

- uprawnienia instruktorskie wpisywane do licencji i świadectw kwalifikacji,

- inne uprawnienia wpisywane do licencji i świadectw kwalifikacji,

3. Egzaminy na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej.

**)

1. Egzaminy teoretyczne z wykorzystaniem aktualnej wersji Europejskiego Centralnego Banku Pytań ECQB7 oraz ECQB2020 pozyskanych z Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) na licencje i uprawnienia:

- ATPL(A)/(H) - licencja pilota liniowego samolotowego/śmigłowcowego,

- CPL(A)/(H)/(AS) - licencja pilota zawodowego samolotowego/śmigłowcowego/sterowcowego,

- IR(A)/(H)/(AS) - uprawnienie do lotów według wskazań przyrządów (samoloty)/(śmigłowce)/(sterowce).

2. Egzaminy teoretyczne z wykorzystaniem Krajowego Banku Pytań na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej i na licencje:

- SPL - licencja pilota szybowcowego,

- BPL - licencja pilota balonowego,

- PPL (A)/(H)/(AS) - licencja pilota turystycznego samolotowego/ śmigłowcowego/sterowcowego,

- LAPL(A)/(H) - licencja pilota rekreacyjnego samolotowego/śmigłowcowego.

3. Egzaminy na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej.

4. Egzaminy teoretyczne na mechanika lotniczego obsługi technicznej Part. 66.

***)

1. Egzaminy teoretyczne z wykorzystaniem Krajowego Banku Pytań na licencje:

- SPL - licencja pilota szybowcowego,

- BPL - licencja pilota balonowego,

- PPL(A)/(H)/(AS) - licencja pilota turystycznego samolotowego/śmigłowcowego/sterowcowego,

- LAPL (A)/(H) - licencja pilota rekreacyjnego samolotowego/śmigłowcowego.

2.
Informujemy, że w sierpniu nie organizuje się sesji egzaminacyjnej, co należy uwzględnić przy planowaniu procesu egzaminacyjnego.
3.
Wniosek o egzamin teoretyczny należy złożyć 30 dni przed sesją egzaminacyjną, do której kandydat chciałby przystąpić. W przypadku niekompletnego wniosku o egzamin teoretyczny, kandydat nie może być dopuszczony do egzaminu, aż do momentu uzupełnienia brakującej dokumentacji.
4.
Egzaminy na licencje pilota zawodowego CPL (A)/(As)/(H), pilota liniowego ATPL (A)/(H), pilota w załodze wieloosobowej MPL i uprawnienie IR (A)/(As)/(H) przeprowadzane są w języku angielskim w oparciu o aktualną wersję banku pytań European Central Question Bank.

Egzaminy na licencje pilota turystycznego PPL (A)/(As)/(H), pilota szybowcowego SPL, pilota balonowego BPL, pilota rekreacyjnego LAPL (A)/(H) przeprowadzane są w języku polskim w oparciu o Krajowy Bank Pytań. Egzaminy na licencje PPL (A) i PPL (H) są dostępne z podglądem w języku angielskim.

5.
Pod adresem internetowym: https://app.ulc.gov.pl można dokonać rezerwacji na egzamin. Zalogowanie do systemu następuje poprzez wpisanie indywidualnego loginu składającego się z PIN - u i hasła, którego ustawienie jest możliwe, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o egzamin teoretyczny.
6.
Sesje egzaminacyjne na świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane będą przeprowadzane w terminach ustalanych każdorazowo z egzaminatorami.
7.
Egzamin z języka angielskiego lub polskiego dla pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego w oparciu o Krajowy System Egzaminów Językowych prowadzony jest obecnie w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Dane teleadresowe do kontaktu w sprawie egzaminu KSEJ - piloci:

Nazwa OśrodkaAdresTelefon/e - mailTerminy sesji
Centrum Szkoleniowo - Egzaminacyjne Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC)ul. Flisa 2

02 - 247 Warszawa

22 520 74 43 apawlowska@ulc.gov.plKażda środa i piątek

Dane teleadresowe do kontaktu w sprawie egzaminu KSEJ - kontrolerzy:

Nazwa OśrodkaAdresTelefon/e - mailTerminy sesji
Centrum Szkoleniowo - Egzaminacyjne Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC)ul. Flisa 2

02 - 247 Warszawa

22 520 74 43 apawlowska@ulc.gov.plWybrane wtorki i czwartki
8.
W ramach Krajowego Systemu Egzaminów Językowych działają 4 dodatkowe ośrodki egzaminacyjne:
Nazwa OśrodkaAdresZakres egzaminówTelefon/e - mail
Lotnicza Akademia Wojskowaul. Dywizjonu 303 nr 35

08 - 521 Dęblin

Język angielski dla pilotów i kontrolerów.
Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki RzeszowskiejJasionka 915

36 - 001 Trzebownisko

Język angielski dla pilotów22 520 74 43 apawlowska@ulc.gov.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmieul. Pocztowa 54

22 - 100 Chełm

Język angielski dla pilotów
Politechnika Poznańskaul. Piotrowo 3A

60 - 965 Poznań

Język angielski dla pilotów