Ogłoszenie wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2010.3.28

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2010 r.

OBWIESZCZENIE
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne1) 2)

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.3)) ogłasza się wykaz wód uznanych jako naturalne wody mineralne, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.
______

1) Obwieszczenie wdraża postanowienia dyrektywy Rady 80/777/EWG z dnia 15 lipca 1980 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Dz. Urz. WE L 229 z 30.08.1980, str. 1, zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, Rozdz. 13, t. 6, str. 50, z późn. zm.).

2) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 28).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1346, Nr 223, poz. 1463 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ WÓD UZNANYCH JAKO NATURALNE WODY MINERALNE

Lp.Nazwa handlowaNazwa źródłaMiejsce wydobywania
1234
1ALEKS FRUITAlex-FruitAleksandrów Kujawski
2ANNADolneStare Bogaczowice
3AQUA MINERALEotwór 2a i 3Michrów
4AQUA VIKING(V1) Aqua VikingKołczewo
5ARCTICujęcie nr 3Bielsk Podlaski
6ARCTIC PLUSArctic PlusGrodzisk Wielkopolski
7ASTRUMźródło AstrumTomaszów Mazowiecki
8AUGUSTOWIANKAujęcie M IIAugustów
9BUSKOWIANKA ZDRÓJNowy NurekBusko Zdrój
10BORJOMIodwiert nr 54Region Borjomi, Gruzja
11CISOWIANKACisyDrzewce k. Nałęczowa
12CYRANKAodwiert 4bGorzanów
13DAR ŻYCIAK8Szczawiczne Potoki
14DŁUGOPOLE ZDRÓJDługopole Zdój, ŹródlankaBystrzyca Kłodzka
15DOLINA ŹRÓDEŁDolina ŹródełBielsk Podlaski
16EVITAujęcie nr 1 EvitaBiskupiec
17FAMILIJNAodwiert nr 5Gorzanów
18GALICJANKAG-1, G-2A, G-3Powroźnik
19GRODZISKA MINERALNAGrodziska MineralnaGrodzisk Wielkopolski
20JANOWIANKAS-1Janów
21JERMUK1/2001Jermuk, Republika Armenii
22JERMUK30/62Jermuk, Republika Armenii
23JURAJSKAJurajskaPostęp
24JUROFFPostęp Nr 1Koziegłowy
25JURA-SKAŁKAStudnia nr 2 SkałkaSkałka
26KAZIMIERSKAotwór Kazimierska 3Kazimierz Dolny
27KINGA PIENIŃSKAKinga II, Zdrój 1, SW-1, Św. KingaKrościenko
28KONRADKonrad B-1Oleśnica
29KROPLA ZUBRZYKAZ-2, Z-3Zubrzyk
30KRÓLEWSKAKrólewskaKazimierz Dolny
31KRYNICA MINERALEP1Krynica
32KRYNICZANKAZdrój Główny, Jan 13A, K-7, K-9Krynica
33KRYSTYNKA19aCiechocinek
34LIFEujęcie nr 3 LifeWschowa
35MAGNEVITAMarter 1Sierpc
36MINERVITAHS-1Humińsko
37MORSZYŃSKAŹródło MorszyńskieStryj, Ukraina
38MULTIVITAKropla MinerałówTylicz
39MUSZYNA CECHINIodwiert JÓZEFMuszyna
40MUSZYNA MINERALEP-IIIPowroźnik
41MUSZYNA STANISŁAWodwiert StanisławMuszyna
42MUSZYNA ZDRÓJZłockie 8 (Z-8)Muszyna Złockie
43MUSZYNIANKAP-1, P-2, M-2, M-4, A-1, ŁukaszMuszyna
44MUSZYNIANKA MINIA1, A2, K1Milik, Andrzejówka
45MUSZYNIANKA PLUSA-1, A-2, M-2Milik, Andrzejówka
46MUSZYŃSKIE ZDROJEMilusiaMuszyna
47NABEGHLAVIN 66Gruzja
48NADBUŻAŃSKAStudnia nr 4Nieledew gm. Trzeszczany
49NAŁĘCZOWIANKAujęcie NałęczowiankaKolonia Bochotnica Nałęczów
50NAŁĘCZÓW ZDRÓJNałęczów ZdrójDrzewce k. Nałęczowa
51NOWOTIERSKAźródło nr 72Stawropolski Kraj, Rosja
52OSTROMECKOŹródło MariiOstromecko
53PERŁA KRYNICYK-6 Perła KrynicyKrynica Zdrój
54PERŁA SUDETÓWPerła SudetówBystrzyca Kłodzka
55PIWNICZANKAP-1, P-2, P-5, P-6, P-8, P-9, P-11Piwniczna Zdrój
56PODKOWA MUSZYNYSL-1Muszyna Złockie
57POLANA KWASOWA7RzRejon Swalawski, Ukraina
58POLANA KWASOVA10-kRejon Swalawski, Ukraina
59POLANICA ZDRÓJPolanica Zdrój nr 4Stary Wielisław Dolny
60POLARISPolarisBielsk Podlaski
61SAIRME3ABaghdati, Gruzja
62SKARB ŻYCIAK1Krynica
63SŁOWIANKAS-3Damnica
64STAROPOLANKAPieniawa JózefaPolanica Zdrój
65STAROPOLANKA 2000otwór P-300Polanica Zdrój
66SUDECKAotwór nr 5Gorzanów k. Bystrzycy Kłodzkiej
67SUDETYSudetyGorzanów
68SWALAWANr 26Rejon Swalawski, Ukraina
69SZAJANSKA242Szajan, Ukraina
70ŚLĘŻANKAVivianaWirki 53 gm. Marcinowice
71TĘCZA MAZURujęcie nr 2 Tęcza MazurBiskupiec
72USTRONIANKA BIAŁAujęcie nr 1- BasiaBiała
73VALSER CLASSICSt. Peter OuelleValser, Szwajcaria
74VITATylicki Zdrój 2Tylicz
75VIVA MINERALEMIAugustów
76WIELKOPOLANKABamberka odwiert nr 1aPoznań
77WYSOWIANKAodwiert W-24Wysowa
78ZDROJE PIWNICZNAodwiert Z-3Piwniczna Zubrzyk
79ZŁOCKASL-3Szczawik k. Muszyny
80ŹRÓDLANKAŹródlankaBystrzyca Kłodzka
81ŹRÓDŁA MUSZYNYG-8Jastrzębik, gmina Muszyna
82ŹRÓDŁA Z OKOLIC MUSZYNYotwór Z2Piwniczna Zubrzyk
83ŹRÓDŁO ANNYodwiert nr 2aPoznań