Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2015.10

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 18 lutego 2015 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obowiązujących zarządzeń

1. Ogłasza się wykaz obowiązujących zarządzeń Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 16 lutego 2015 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.
2. Zarządzenia nieobjęte wykazem utraciły moc.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz obowiązujących zarządzeń Prezesa GUS według stanu na dzień 16 lutego 2015 r.

Lp.NrDataTytułOznaczenie obowiązujących aktów zmieniających
1983 r.
1.471983-04-17w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach w jednostkach organizacyjnych statystyki publicznej (Dz. Urz. GUS Nr 4, poz. 7)z. nr 91 z 1984-12-29 (Dz. Urz. GUS Nr 7, poz. 15), komunikat z 1984 r. (Dz. Urz. GUS Nr 2, poz. 5)
1997 r.
2.91997-09-12w sprawie trybu powoływania ankieterów statystycznych, rzeczoznawców i społecznych korespondentów statystycznych i ich udziału w prowadzonych badaniach (Dz. Urz. GUS Nr 11, poz. 78)z. nr 2 z 1999-04-23 (Dz. Urz. GUS Nr 4, poz. 34), komunikat z 1999-06-01 (Dz. Urz. GUS Nr 6, poz. 60), z. nr 8 z 2000-05-25 (Dz. Urz. GUS Nr 6, poz. 61), z. nr 4 z 2014-07-07 (Dz. Urz. GUS poz. 25)
2005 r.
3.102005-05-05w sprawie składu i trybu prac Naukowej Rady Statystycznej (Dz. Urz. GUS Nr 5, poz. 35)z. nr 5 z 2009-03-31 (Dz. Urz. GUS Nr 3, poz. 18), z. nr 17 z 2010-07-09 (Dz. Urz. GUS Nr 7, poz. 46), z. nr 6 z 2014-09-12 (Dz. Urz. GUS poz. 36)
2008 r.
4.12008-01-23w sprawie składu, zakresu i trybu działania Komisji Programowej (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz.1)z. nr 4 z 2011-09-09 (Dz. Urz. GUS Nr 11, poz. 44)
5.52008-07-04w sprawie składu, zakresu i trybu działania Komisji Metodologicznej (Dz. Urz. GUS Nr 7, poz. 38)z. nr 7 z 2008-10-27 (Dz. Urz. GUS Nr 10, poz. 54)
2009 r.
6.142009-06-08w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Głównym Urzędzie Statystycznym (Dz. Urz. GUS Nr 6, poz. 41)z. nr 14 z 2010-06-22 (Dz. Urz. GUS Nr 6, poz. 39), z. nr 1 z 2012-01-20 (Dz. Urz. GUS poz. 4), z. nr 3 z 2013-07-23 (Dz. Urz. GUS poz. 30)
2010 r.
7.182010-08-19w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Zakładu Wydawnictw Statystycznych (Dz. Urz. GUS Nr 8, poz. 51)z. nr 2 z 2013-06-27 (Dz. Urz. GUS poz. 25)
2011 r.
8.32011-09-07w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (Dz. Urz. GUS Nr 10, poz. 43)z. nr 18 z 2012-11-23 (Dz. Urz. GUS poz. 56)
2012 r.
9.22012-02-22w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Bydgoszczy (Dz. Urz. GUS poz. 10)z. nr 20 z 2014-11-06 (Dz. Urz. GUS poz. 55)
10.32012-02-24w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Centrum Informatyki Statystycznej (Dz. Urz. GUS poz. 11)
11.42012-03-21w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Opolu (Dz. Urz. GUS poz. 14)z. nr 14 z 2014-10-24 (Dz. Urz. GUS poz. 49)
12.52012-03-21w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Krakowie (Dz. Urz. GUS poz. 15)z. nr 10 z 2014-10-24 (Dz. Urz. GUS poz. 45)
13.62012-03-21w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Kielcach (Dz. Urz. GUS poz. 16)z. nr 9 z 2014-10-24 (Dz. Urz. GUS poz. 44)
14.82012-06-18w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Zielonej Górze (Dz. Urz. GUS poz. 26)z. nr 3 z 2014-05-07 (Dz. Urz. GUS poz. 18)
Wykaz obowiązujących zarządzeń Prezesa GUS według stanu na dzień 16 lutego 2015 r. (dok.)
Lp.NrDataTytułOznaczenie obowiązujących aktów zmieniających
2012 r. (dok.)
15.92012-06-18w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Lublinie (Dz. Urz. GUS poz. 27)z. nr 11 z 2014-10-24 (Dz. Urz. GUS poz. 46)
16.102012-06-18w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Katowicach (Dz. Urz. GUS poz. 28)z. nr 1 z 2013-03-25 (Dz. Urz. GUS poz. 12),

z. nr 18 z 2014-11-03 (Dz. Urz. GUS poz. 53),

z. nr 21 z 2014-12-23 (Dz. Urz. GUS poz. 63)

17.112012-08-21w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu we Wrocławiu (Dz. Urz. GUS poz. 38)z. nr 16 z 2014-10-24 (Dz. Urz. GUS poz. 51)
18.122012-08-21w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Białymstoku (Dz. Urz. GUS poz. 39)z. nr 17 z 2014-11-03 (Dz. Urz. GUS poz. 52)
19.132012-08-24w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Szczecinie (Dz. Urz. GUS poz. 41)z. nr 15 z 2014-10-24 (Dz. Urz. GUS poz. 50)
20.142012-08-24w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Łodzi (Dz. Urz. GUS poz. 42)z. nr 12 z 2014-10-24 (Dz. Urz. GUS poz. 47)
21.162012-11-08w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Olsztynie (Dz. Urz. GUS poz. 50)z. nr 13 z 2014-10-24 (Dz. Urz. GUS poz. 48)
22.172012-11-13w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Rzeszowie (Dz. Urz. GUS poz. 51)z. nr 19 z 2014-11-03 (Dz. Urz. GUS poz. 54)
23.182012-11-23w sprawie zasad prowadzenia współpracy Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS z innymi jednostkami służb statystyki publicznej oraz zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (Dz. Urz. GUS poz. 56)
24.192012-12-05w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Gdańsku (Dz. Urz. GUS poz. 58)z. nr 8 z 2014-10-24 (Dz. Urz. GUS poz. 43)
25.202012-12-21w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego (Dz. Urz. GUS poz. 61)obwieszczenie z 2013-01-14 (Dz. Urz. GUS poz. 1), z. nr 6 z 2013-12-31 (Dz. Urz. GUS z 2014 r. poz. 1), z. nr 1 z 2014-04-03 (Dz. Urz. GUS poz. 13)
2013 r.
26.42013-09-24w sprawie nadania statutu Centralnej Bibliotece Statystycznej im. Stefana Szulca (Dz. Urz. GUS poz. 38)z. nr 1 z 2015-01-23 (Dz. Urz. GUS poz. 4)
27.52013-11-04w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. Urz. GUS poz. 42)
2014 r.
28.22014-04-02w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Poznaniu (Dz. Urz. GUS poz. 14)
29.52014-07-15w sprawie sposobu postępowania w Głównym Urzędzie Statystycznym z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową (Dz. Urz. GUS poz. 27)
30.72014-09-22w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Warszawie (Dz. Urz. GUS poz. 39)
31.222014-12-23w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej dla jednostek organizacyjnych służb statystyki publicznej oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt dla Głównego Urzędu Statystycznego i urzędów statystycznych (Dz. Urz. GUS poz. 64)