Ogłoszenie tekstu Załącznika 9 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2021.67

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE Nr 32
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 1 grudnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 9 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784, 847 i 1898) ogłasza się jako załącznik do obwieszczenia Załącznik 9 - "Ułatwienia" (wyd. piętnaste), obejmujący zmiany od 1 do 28 - do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.), przyjęte przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

ZAŁĄCZNIK

Międzynarodowe Normy i Zalecane Metody

Postępowania

Załącznik 9

do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

Ułatwienia

Niniejsze wydanie zawiera wszystkie poprawki przyjęte przez Radę przed 17 czerwca 2017 r. i zastępuje, z dniem 23 lutego 2018 r., wszystkie wcześniejsze wydania Załącznika 9.

Informacja dotycząca zastosowania Norm i Zalecanych Metod Postępowania znajduje się w

Przedmowie.

Wydanie piętnaste

Październik 2017 r.

grafika