Ogłoszenie tekstu Załącznika 19 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. - OpenLEX

Ogłoszenie tekstu Załącznika 19 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2020.2

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE Nr 1
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 10 stycznia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 19 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495) ogłasza się jako załącznik do obwieszczenia Załącznik 19 - "Zarządzanie bezpieczeństwem" (wydanie drugie) - do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.), przyjęte przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik 19

do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

Zarządzanie bezpieczeństwem

grafika