Ogłoszenie tekstu Regulaminu Nr 111 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowiącego załącznik do Porozumienia dotyczącego jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2011.12.66

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 listopada 2011 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 października 2011 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu Regulaminu Nr 111 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowiącego załącznik do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r.

1. Obwieszcza się tekst Regulaminu Nr 111 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, którym związana jest Rzeczypospolita Polska, stanowiącego załącznik do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 104, poz. 1135), który stanowi załącznik do obwieszczenia

2. Wykazy Regulaminów EKG ONZ, którymi związana jest Rzeczpospolita Polska opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2004 r. Nr 112, poz. 1185 i Nr 263, poz. 2624 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 329.

ZAŁĄCZNIK 

POROZUMIENIE DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA JEDNOLITYCH WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DLA POJAZDÓW KOŁOWYCH, WYPOSAŻENIA I CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE W TYCH POJAZDACH, ORAZ WZAJEMNEGO UZNAWANIA HOMOLOGACJI UDZIELONYCH NA PODSTAWIE TYCH WYMAGAŃ*).

Załącznik Nr 1

ZAWIADOMIENIE

Załącznik  Nr 2

WZORY ZNAKÓW HOMOLOGACJI

Załącznik  Nr 3

PROCEDURA BADANIA STATECZNOŚCI NA POCHYLNI

Załącznik  Nr 4

OBLICZANIE STATECZNOŚCI POPRZECZNEJ

Załącznik  Nr 4

DODATEK - SPRAWOZDANIE Z OBLICZEŃ