Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej... - OpenLEX

Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla Bogusza Tucholskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ELBONET Bogusz Tucholski oraz Michała Sengera prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "EASYCOMP" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe oraz "ELBONET" Michał Senger, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Elbonet S.C. Bogusz Tucholski Michał Senger do nieruchomości położonej w Żninie, w tym do budynków posadowionych na tej nieruchomości przy ul. Kopernika 2 i 8.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2016.204

Akt indywidualny
Wersja od: 28 listopada 2016 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla Bogusza Tucholskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ELBONET Bogusz Tucholski oraz Michała Sengera prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "EASYCOMP" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe oraz "ELBONET" Michał Senger, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Elbonet S.C. Bogusz Tucholski Michał Senger do nieruchomości położonej w Żninie, w tym do budynków posadowionych na tej nieruchomości przy ul. Kopernika 2 i 8

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 i poz. 1579) ogłasza się, co następuje:
1.
Z dniem 28 listopada 2016 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu Bogusza Tucholskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ELBONET Bogusz Tucholski oraz Michała Sengera prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "EASYCOMP" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe oraz "ELBONET" Michał Senger, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Elbonet S.C. Bogusz Tucholski Michał Senger do nieruchomości położonej w Żninie, w tym do budynków posadowionych na tej nieruchomości przy ul. Kopernika 2 i 8, zwanego dalej "projektem decyzji Prezesa UKE".
2.
Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.
3.
Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanej dalej "stroną podmiotową BIP UKE", (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 213.
4.
Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej - pokój nr 4, w formie pisemnej, z dopiskiem:

"Stanowisko dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu Bogusza Tucholskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ELBONET Bogusz Tucholski oraz Michała Sengera prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "EASYCOMP" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe oraz "ELBONET" Michał Senger, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Elbonet S.C. Bogusz Tucholski Michał Senger do nieruchomości położonej w Żninie, w tym do budynków posadowionych na tej nieruchomości przy ul. Kopernika 2 i 8

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa"

oraz elektronicznej na adres e-mail: uke@uke.gov.pl

5.
Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne:
1)
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20;
2)
na stronie podmiotowej BIP UKE (http://www.uke.gov.pl).