Ogłoszenie rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie odmowy udzielenia dostępu dla Sebastiana Handzlika, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą italnet Sebastian Handzlik do budynku położonego w Warszawie przy ul. Kleszczowej 22, będącego własnością Miasta Stołecznego Warszawy, zarządzanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy oraz do nieruchomości, na której ten budynek jest posadowiony.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2015.140

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie odmowy udzielenia dostępu dla Sebastiana Handzlika, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą italnet Sebastian Handzlik do budynku położonego w Warszawie przy ul. Kleszczowej 22, będącego własnością Miasta Stołecznego Warszawy, zarządzanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy oraz do nieruchomości, na której ten budynek jest posadowiony

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, poz. 827 i poz. 1198 oraz z 2015 r. poz. 1069) ogłasza się, co następuje:
1.
Z dniem 19 listopada 2015 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie odmowy udzielenia dostępu dla Sebastiana Handzlika, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą italnet Sebastian Handzlik do budynku położonego w Warszawie przy ul. Kleszczowej 22, będącego własnością Miasta Stołecznego Warszawy, zarządzanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy oraz do nieruchomości, na której ten budynek jest posadowiony, zwanego dalej "projektem decyzji Prezesa UKE".
2.
Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.
3.
Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanej dalej "stroną podmiotową BIP UKE", (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 213.
4.
Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15-16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej - pokój nr 4, w formie pisemnej, z dopiskiem:

"Stanowisko

dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie odmowy udzielenia dostępu dla Sebastiana Handzlika, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą italnet Sebastian Handzlik do budynku położonego w Warszawie przy ul. Kleszczowej 22, będącego własnością Miasta Stołecznego Warszawy, zarządzanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy oraz do nieruchomości, na której ten budynek jest posadowiony

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa"

oraz elektronicznej na adres e-mail: uke@uke.gov.pl

5.
Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne:
1)
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20;
2)
na stronie podmiotowej BIP UKE (http://www.uke.gov.pl).