Ogłoszenie rocznego "Raportu w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2020 r.". - OpenLEX

Ogłoszenie rocznego "Raportu w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2020 r.".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PUTK.2021.4

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 2021 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO
z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie ogłoszenia rocznego "Raportu w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2020 r.".

Na podstawie art. 17ab ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1043 z późn. zm.) ogłasza się roczny "Raport w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2020 r." stanowiący załącznik do obwieszczenia.