Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PUTK.2019.34

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie ogłoszenia rocznego "Raportu w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2018 r.".

Na podstawie art. 17a ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710) ogłasza się roczny "Raport w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2018 r." stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK Nr 

Raport w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2018 r.