Ogłoszenie listy aktuariuszy. - OpenLEX

Ogłoszenie listy aktuariuszy.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2002.8.39

Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 2002 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 czerwca 2002 r.
w sprawie ogłoszenia listy aktuariuszy.

Na podstawie art. 37c ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 37, poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr 110, poz. 1189, oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365) ogłasza się, że na listę aktuariuszy zostały wpisane następujące osoby:
1. Paweł Skroban - syn Jana, urodzony 13 października 1978 r. w Tomaszowie Lubelskim, zdał egzamin dla aktuariuszy w dniu 12 stycznia 2002 r., wpisany na listę aktuariuszy dnia 5 lutego 2002 r., pod numerem 0105 - decyzja nr 105/02.

2. Adam Kałdus - syn Janusza, urodzony 12 stycznia 1972 r. we Wrocławiu, zdał egzamin dla aktuariuszy w dniu 12 stycznia 2002 r., wpisany na listę aktuariuszy dnia 5 lutego 2002 r., pod numerem 0106 - decyzja nr 106/02.

3. Artur Bielecki - syn Antoniego, urodzony 20 sierpnia 1975 r. w Otwocku, zdał egzamin dla aktuariuszy w dniu 13 kwietnia 2002 r., wpisany na listę aktuariuszy 9 maja 2002 r., pod numerem 0107 - decyzja nr 107/02.

4. Rafał Gmerek - syn Mieczysława, urodzony 31 maja 1978 r. w Łodzi, zdał egzamin dla aktuariuszy w dniu 13 kwietnia 2002 r., wpisany na listę aktuariuszy dnia 9 maja 2002 r., pod numerem 0108 - decyzja nr 108/02.

5. Andrzej Dariusz Malczuk - syn Stanisława, urodzony 15 grudnia 1975 r. w Warszawie, zdał egzamin dla aktuariuszy w dniu 13 kwietnia 2002 r., wpisany na listę aktuariuszy dnia 9 maja 2002 r., pod numerem 0109 - decyzja nr 109/02.

6. Agnieszka Maria Liszewska - córka Jana, urodzona 10 kwietnia 1976 r. w Łodzi, zdała egzamin dla aktuariuszy w dniu 13 kwietnia 2002 r., wpisana na listę aktuariuszy dnia 9 maja 2002 r., pod numerem 0110 - decyzja nr 110/02.

7. Marek Jerzy Mysior - syn Jerzego, urodzony 8 marca 1965 r. w Bielawie, zdał egzamin dla aktuariuszy w dniu 13 kwietnia 2002 r., wpisany na listę aktuariuszy dnia 9 maja 2002 r., pod numerem 0111 - decyzja nr 111/02.

8. Paweł Janusz Bednarski - syn Jana, urodzony 15 lutego 1978 r. w Łodzi, zdał egzamin dla aktuariuszy w dniu 12 stycznia 2002 r., wpisany na listę aktuariuszy dnia 9 maja 2002 r., pod numerem 0112 - decyzja nr 112/02.

9. Wojciech Jan Krynicki - syn Michała, urodzony 19 kwietnia 1978 r. w Warszawie, zdał egzamin dla aktuariuszy w dniu 13 kwietnia 2002 r., wpisany na listę aktuariuszy dnia 9 maja 2002 r., pod numerem 0113 - decyzja nr 113/02.