Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1992.3.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 listopada 1992 r.

KOMUNIKAT
z dnia 2 listopada 1992 r.
w sprawie ogłoszenia decyzji Nr 4 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 listopada 1992 r. w sprawie ustalenia oraz zmian limitów cen dla wybranych leków podstawowych i uzupełniających.

DECYZJA NR 4

MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 2 listopada 1992 r.

w sprawie ustalenia oraz zmian limitów cen dla wybranych leków podstawowych i uzupełniających

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422) ustala się oraz zmienia limity cen na wybrane leki podstawowe i uzupełniające wymienione w wykazach, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy.

Wykaz limitów cen stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Limity cen podane w Decyzji nr 3 z dnia 20 maja 1992 r. w zakresie nie objętym niniejszą decyzją, zachowują moc obowiązującą.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 2 listopada 1992 r.

ZAŁĄCZNIK

Lp.Nr z wykazu MZiOS*)Nazwa międzynarodowa ewentualnie handlowaPostać i dawkaUstalony limit ceny za 1 szt.
12345
12Ampicillinumtabl., kaps. 0,5 g1.500,-
21Astemizolumtabl. 0,01 g2.900,-
32Calcii dobesilastabl. 0,25 g567,-
42Calciumsyrop 150 g14.000,-
51Carfecillinum natriumtabl. powl. 0,25 g2.500,-
61Carfecillinum natriumtabl. powl. 0,5 g4.688,-
71Cetirizinumtabl. powl. 0,01 g3.250,-
82Calcii lactogluconastabl. mus.750,-
92Clofezonumtabl., kaps. 0,2 g600,-
102Clofezonumczopek 0,4 g1.300,-
111Furagintabl. 0,05 g534,-
122Ketoprofenumkaps. 0,05 g834,-
132Ketoprofenumtabl. powl. prolong. 0,2 g2.500,-
141Mesnumaerozol do nosa40.000,-
151Mesnumpłyn do inhal. lub wlewań 0,6 g/3 ml12.000,-
161Naproxenum natricumtabl. 0,25 g1.700,-
172Natamycinumtabl. dopochw. 0,025 g2.000,-
182Normatens, Brinerdindraż.350,-
191Pentazocini hydrochloriduminj. 0,03 g/1 ml3.200,-
201Propafenoni hydrochloridumtabl. powl. 0,15 g2.150,-
211Propafenoni hydrochloridumtabl. powl. 0,3 g4.000,-
222Roxithromycinumtabl. 0,15 g16.000,-
231Theophyllinumtabl. prolong., retard 0,3 g750,-
242Tioconazolummaść 6,5% - 4,62 g62.000,-
252Tramadoli hydrochloridumkaps. 0,05 g2.900,-
262Tramadoli hydrochloriduminj. 0,05 g/1 ml6.000,-
272Tramadoli hydrochloriduminj. 0,1 g/2 ml9.000,-
282Tramadoli hydrochloridumkrople 0,1 g/1 ml - 10 ml60.000,-
291Verapamili hydrochloridumdraż., tabl. powl. 0,08 g500,-
301Verapamili hydrochloridumdraż., tabl. powl. 0.12 g650,-
*) 1 - oznacza preparat znajdujący się w wykazie leków podstawowych

2 - oznacza preparat znajdujący się w wykazie leków uzupełniających