Dz.Urz.MF.2018.117

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych

Na podstawie § 2 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych (Dz. U. poz. 1513) ogłasza się:
1) wykaz danych dotyczący osoby wpisanej na listę doradców podatkowych w dniu 27 września 2018 r., stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia:
2) wykaz danych dotyczący osoby wpisanej na listę doradców podatkowych w dniu 3 października 2018 r., stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia;
3) wykaz danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych w dniu 4 października 2018 r., stanowiący załącznik nr 3 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wykaz danych dotyczący osoby wpisanej na listę doradców podatkowych w dniu 27 września 2018 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz danych dotyczący osoby wpisanej na listę doradców podatkowych w dniu 3 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wykaz danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych w dniu 4 października 2018 r.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).