Dz.Urz.MF.2018.94

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych oraz danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych

Na podstawie § 2 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych (Dz. U. poz. 1513) ogłasza się:
1) wykaz danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych w dniu 20 czerwca 2018 r., stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2) wykaz danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wykaz danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych w dniu 20 czerwca 2018 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).