Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2019.8

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za 2018 r.

Na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373, z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 371 i 730) ogłasza się zatwierdzone uchwałą nr 63/2019 Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2018 r.:
1) bilans Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2018 r., stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2) rachunek zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za rok zakończony 31 grudnia 2018 r., stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Bilans Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2018 r.

(w tys. złotych)

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Rachunek zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.

(w tys. złotych)

grafika