Odtworzenie świadectwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEiN.2022.63

Akt indywidualny
Wersja od: 8 lipca 2022 r.

OGŁOSZENIE
SĄDU REJONOWEGO W RZESZOWIE
z dnia 4 marca 2022 r.
w sprawie o odtworzenie świadectwa

Sąd Rejonowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny polecił zamieszczenie w Dzienniku Urzędowym Ministra Edukacji i Nauki ogłoszenia następującej treści:

"Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydział I Cywilny pod sygn. I Ns 814/21 toczy się sprawa z wniosku Magdaleny Wojtanowskiej o odtworzenie świadectwa dojrzałości nr 8/99 symbol MEN - II/45 oraz 78/Pn - 40000/99 wystawionego na nazwisko Magdalena Panocha w dniu 9 czerwca 1999 r. przez Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, woj. podkarpackie, w klasie o profilu ogólnym, potwierdzającego uzyskanie przez Magdalenę Panocha wykształcenia średniego wraz z następującymi wynikami klasyfikacji końcowej uzyskanymi na egzaminie maturalnym z części pisemnej: język polski -dobry, matematyka - dobry, język rosyjski - dobry, geografia - bardzo dobry. Członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej byli

m.in. mgr Marta Rząsa, mgr D. Korab i mgr J. Włodyka.

Wzywa się wszystkie instytucje i osoby posiadające jakiekolwiek wiadomości w sprawie o nadesłanie niezwłocznie do Sądu Rejonowego w Rzeszowie doniesienia co do bezzasadności wniosku.".