Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2012.13

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 grudnia 2012 r.

OGŁOSZENIE
SĄDU REJONOWEGO
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie o odtworzenie świadectwa