Dziennik resortowy

Dz.Urz.MRiRW.2013.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2013 r.

INFORMACJA
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 28 czerwca 2013 r.
o odporności odmian ziemniaków oraz materiałów hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium endobioticum2)

W związku z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum (Dz. U. Nr 183, poz. 1891, z późn. zm.3)) ogłasza się informację o odporności następujących odmian ziemniaków wpisanych do wspólnotowego katalogu odmian oraz materiałów hodowlanych ziemniaka na patotyp 1(D1) grzyba Synchytrium endobioticum określonej przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie:

03-232 (STB 162104)), 03-352 (STB 163104)), 03-702 (STB 164104)), 03-1049 (STB 165104)), 03-1104 (STB 172114)), 03-1697 (STB 166104)), 03-1824 (STB 167104)), 04-414 (STB 177114)), 04-794 (STB 173114)), 04-1000 (STB 174114)), 04-1023 (STB 175114)), 04-1408 (STB 176114)), 04-1677 (STB 178114)), 04-1882 (STB 179114)), 05-812 (STB 190124)), 05-815 (STB 191124)), 05-820 (STB 187124)), 05-1002 (STB 192124)), 05-1005 (STB 193124)), 05-1237 (STB 195124)), 05-1424 (STB 196124), 05-1706 (STB 188124)), 347/94/401L, 348/94/401L, 97-117-3 (Patricia), 980666 (ZAH 151054)), 981737 (ZAH 152054)), Actrice, Agata, Aladin, Alexia, Ambasador, Andante, Antina, Arcona, Arsenal, Aspirant, B 00/787/898, B 02/582/527, B 03/508/398, B-59082 (ZAH 155054)), Balatoni rózsa, Ballade, Ballerina, Bellaprima, Bellinda, Bellini, Belmonda, Caesar, Canberra, Cantate, Cascada, Clarina, Colette, Colomba, Crisper, Crisps4All (RZ 94-15494)), D-42455 (SZC 16054)), D-42793 (SZC 21064)), D-44901 (SZC 19054)), D-45173 (SZC-22064)), D-45501 (SZC 23064)), Daisy, David, Delikat, Derby, Désirée, Dido, Dominator, Donald, Doris, E 00/281/460, E 00/616/903, E 01/261/448, E 04/479/706, E 05/266/226, E 94/351/827, Eldena, El Mundo, Emma, Energie, Erntestolz, Eurobravo, Europrima, Eurostarch, Fakse, Fasan, Fidelia, Finessa, Forza, Frieslander, Gala, Goldika, Golf, Grandeur, Hanna, Hermes, HZD 01-264, Inara, Inova, Ivory Russet, Jade, Juliane, K.00-981 (STB 145074); Boryna), K.00-1018 (STB 146074); Szafran), K.00-1928 (STB 147074)), K.01-50 (STB 151084); Kaszub), K.01-74 (STB 152084); Dekada), K.01-602 (STB 153084)), K.01-1046 (STB 161094)), K 3308, K.97-1565 (STB 121044)), Kea, Kiebitz, Labadia, Lady Amarilla, Lady Anna, Lady Britta, Lady Christl, Lambada, Laperla, Lilly, Lucinda, Ludmilla, Maris Peer, Maris Piper, Madeleine, Manitou, Margarita, Marietta, Marketa, Melody, Merlot, Metro, Miranda, Miriam, Mondial, Mozart, Mungo, Musica, Mustang, N 15038, N 15039, N 15050, Nandina, Natalie, Natascha, Navigator, Nicola, Nomade, Oktan, OL-25463 (ZAH 153054)), OL-25807 (ZAH 164064)), OL-26164 (ZAH 172074)), OL-26472 (ZAH 189104)), OL-26628 (ZAH 190104)), OL-26679 (ZAH 200124)), Oleva, Olga, Omega, Opal, Opus, Orla, P 15045, Paola, Penny, Pentland Dell, Performer, Perline, Piccolo Star, Platina, Pomqueen, Prestige, Puccini, Ramses, Record, Red Anna, Red Fantasy, Red Lady, Red Sonia, Regina, Rioja, Riviera, Rodriga, Rooster, Rosagold, Rosara, Rosita, Royal, Rumba, RZ-95-6630, S.00-44120 (STB 140074); Magnolia), S.00-44124 (STB 141074)), S.00-44217 (STB 143074); Sezam), S.00-44250 (STB 148084); Hetman), S.00-44406 (STB 144074); Batory), S.01-983 (STB 149084)), S.01-1795 (STB 150084); Jubilat), S.02-437 (STB 154094)), S.02-1058 (STB 155094)), S.02-1194 (STB 156094)), S.02-1226 (STB 157094)), S.02-1833 (STB 158094)), S.02-1872 (STB 159094)), S.02-2277 (STB 160094)), S.99-43415 (STB 131064)), S.99-43469 (STB 132064); Gazela), S.99-43485 (STB 133064)), S.99-43504 (STB 134064)), S.99-43521 (STB 135064)), SM-99-5107, Saline, Saphire, Sapolia, Satellite, Saturna, Senna, Sifra, Simply Red, Sommergold, Sprint, Stayer, STT 03-2632, Suzan, Sylvana, SZ-207/10 (SZC-32084); Hipek), SZ-240/1 (SZC-26074)), SZ-502/2 (SZC-28074); Gaston), SZ-10561 (SZC-33084); Hubert), SZ-10990 (SZC-30084)), SZ-11140 (SZC-31084); Hugo), SZ-11356 (SZC-35094)), SZ-11390 (SZC-36094)), SZ-13554 (SZC-34094)), SZ-14709 (SZC-37094)), SZ 13228 (STB 169104)), SZ 13379 (STB 168104)), SZ 13467 (STB 170104)), SZ 14730 (STB 171104)), SZ-16680 (STB 180114)), SZ 16683 (STB 181114)), SZ 17335 (STB 183114)), SZ 17692 (STB 185114)), SZ 17748 (STB 186114)), SZ-18004 (STB 197124)), SZ-18023 (STB 194124)), SZ-19189 (STB 189124)), Talent, Taranis, Target, Taurus, Tebina, Terka, Topas, Trasnsit, Triplo, UP 9.105/4 (UNPL 9.105/4; Primadonna), Valisa, VDZ 00-119, VDZ 00-345, VDZ 97-207, VDZ 99-188, Vendula, Vera, Verdi, Verne, Verona, Vienna, Virgo, Vivaldi, Viasta, Volumia, VR 98-72, VR 98-1077 (Bafana4)), VR 98-1111 (Eurostar4)), VR 99-5107, VR 808, Wega, Wendy, Westamyl, Wisent, Z-00.1183 (ZAH 179084)), Z-00.1491 (ZAH 166074)), Z-00.2461 (ZAH 165074)), Z-01.0941 (ZAH 175084)), Z-01.1981 (ZAH 181094)), Z-01.2036 (ZAH 183094)), Z-01.2392 (ZAH 182094)), Z-01.3242 (ZAH 174084)), Z-01.5496 (ZAH 176084)), Z-01.5563 (ZAH 177084)), Z-02.0523 (ZAH 180094)), Z-02.1314 (ZAH 184094)), Z-02.3914 (ZAH 185094)), Z-03.0087 (ZAH 199114)), Z-03.0162 (ZAH 187104)), Z-03.0847 (ZAH 188104)), Z-03.1130 (ZAH 186104)), Z-04.0313 (ZAH 193114)), Z-04.0345 (ZAH 194114)), Z-04.0625 (ZAH 191114)), Z-04.0739 (ZAH 192114)), Z-04.0931 (ZAH 195114)), Z-04.0946 (ZAH 196114)), Z-04.1009 (ZAH 197114)), Z-04.1287 (ZAH 198114)), Z-04.2378 (ZAH 209124)), Z-05.0686 (ZAH 202124)), Z-05.1142 (ZAH 203124)), Z-05.1183 (ZAH 205124)), Z-05.1226 (ZAH 206124)), Z-05.1424 (ZAH 201124)), Z-05.1506 (ZAH 204124)), Z-05.2830 (ZAH 208124)), Z-05.2887 (ZAH 207124)), Z-97 2885 (ZAH 168074)), Z-981531 (ZAH 170074)), Z-990348 (ZAH 162064)), Z-991292 (ZAH 159064)), Z-992150 (ZAH 178084)).

______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Niniejsza informacja była poprzedzona informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. o odporności odmian ziemniaków oraz materiałów hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium endobioticum (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 10).

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 27, poz. 226 i Nr 207, poz. 1737, z 2006 r. Nr 148, poz. 1072, z 2007 r. Nr 147, poz. 1037, z 2008 r. Nr 156, poz. 975 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1151.

4) Numer nadany przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.