Dzienniki resortowe

B.I.LP.2013.6.77

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
w sprawie obrębów leśnych Nadleśnictwa Włoszczowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu

EO-0151-2/2013

Na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 2 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie obrębów leśnych, zarządza się, co następuje:

§  1. Z dniem 1 stycznia 2015 r. w Nadleśnictwie Włoszczowa łączy się obręby leśne Oleszno i Włoszczowa w jeden obręb leśny Włoszczowa.
§  2. W związku ze zmianą określoną w § 1 Nadleśnictwo Włoszczowa będzie posiadało jeden obręb leśny o zasięgu terytorialnym 499,54 km2.
§  3. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Włoszczowa nie ulegnie zmianie i będzie równy zasięgowi terytorialnemu obrębu leśnego Włoszczowa zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§  4. Z dniem wskazanym w § 1 tracą moc wcześniejsze zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w części dotyczącej określenia lub wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym obrębów leśnych Nadleśnictwa Włoszczowa.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

ZASIĘG TERYTORIALNY

Nadleśnictwa Włoszczowa

Nazwa nadleśnictwaNazwa obrębu leśnegoWojewództwo,

powiat,

gmina

Obręb ewidencyjny

(lub jego część)

Włoszczowa

(16-16)

Włoszczowa

(16-16-1)

świętokrzyskie

jędrzejowski

Małogoszcz - ob. wiejski

Henryków cz.
jędrzejowski

Oksa

Lipno cz.
kielecki

Łopuszno

Ewelinów, Lasocin, Rudniki cz.
konecki

Słupia

Mnin, Wólka, Skąpe cz., Zaostrów cz.
włoszczowski

Krasocin

Borowiec, Chotów, Cieśle, Czostków, Dąbrówka, Kozia Wieś, Krasocin, Lipie, Ludynia, Nowy Dwór, Oleszno, Ostrów, Sułków, Świdno, Wojciechów, Wola Świdzińska, Żeleźnica-Zabrody
włoszczowski

Włoszczowa-Miasto

0001, 0004, 0009
włoszczowski Włoszczowa - ob. wiejskiBebelno-Kolonia, Bebelno-Wieś, Czarnca, Danków Duży, Gościencin, Jeżowice, Kąty, Konieczno, Kurzelów, Kuzki, Ludwinów, Łachów, Michałów, Międzylesie, Motyczno, Nieznanowice, Przygradów, Rząbiec, Silpia Duża, Wymysłów
Nadleśnictwo Włoszczowa: zasięg terytorialny 499,54 km2

powierzchnia ogólna 14 698,86 ha

powierzchnia leśna 14 274,09 ha