Dzienniki resortowe

B.I.LP.2013.6.81

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 41
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
w sprawie obrębów leśnych Nadleśnictwa Sarnaki Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie

EO-0151-6/2013

Na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 2 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie obrębów leśnych, zarządza się, co następuje:

§  1. Z dniem 1 stycznia 2015 r. w Nadleśnictwie Sarnaki łączy się obręby leśne Sarnaki i Łosice w jeden obręb leśny Sarnaki.
§  2. W związku ze zmianą określoną w § 1 Nadleśnictwo Sarnaki będzie posiadało jeden obręb leśny o zasięgu terytorialnym 1023 km2.
§  3. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Sarnaki nie ulegnie zmianie i będzie równy zasięgowi terytorialnemu obrębu leśnego Sarnaki zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§  4. Z dniem wskazanym w § 1 tracą moc wcześniejsze zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w części dotyczącej określenia lub wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym obrębów leśnych Nadleśnictwa Sarnaki.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

ZASIĘG TERYTORIALNY

Nadleśnictwa Sarnaki

Nazwa nadleśnictwaNazwa obrębu leśnegoWojewództwo,

powiat,

gmina

Obręb ewidencyjny

(lub jego część)

Sarnaki

(05-22)

Sarnaki

(05-22-1)

mazowieckie

łosicki

Sarnaki

wszystkie
łosicki

Platerów

wszystkie
łosicki

Stara Kornica

wszystkie
łosicki

Huszlew

wszystkie
łosicki

Olszanka

wszystkie
łosicki

Łosice miasto

i Łosice ob. wiejski

wszystkie
mazowieckie

siedlecki

Korczew

wszystkie
siedlecki

Przesmyki

wszystkie
siedlecki

Mordy

Rogóziec, Stara Wieś, Suchodołek, Suchodół Wielki, Wojnów
Nadleśnictwo Sarnaki: zasięg terytorialny 1 023 km2

powierzchnia ogólna 10 449 ha

powierzchnia leśna 10 271 ha