Dziennik resortowy

B.I.LP.2012.11.115

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 73
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 9 października 2012 r.
w sprawie obrębów leśnych Nadleśnictwa Dębno Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

EO-0151-13/2012

Na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 2 i art. 33 ust 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie obrębów leśnych, zarządza się, co następuje:

§  1. Z dniem 1 stycznia 2013 r. w Nadleśnictwie Dębno łączy się obręby leśne Dębno i Namyślin w jeden obręb leśny Dębno.
§  2. W związku ze zmianą określoną w § 1 Nadleśnictwo Dębno będzie posiadało jeden obręb leśny o zasięgu terytorialnym 455,06 km2.
§  3. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Dębno nie ulegnie zmianie i będzie równy zasięgowi terytorialnemu obrębu leśnego Dębno - zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§  4. Zmiany określone w §§ 1-2 podlegają naniesieniu na leśną mapę numeryczną lub na mapy topograficzne w skali 1 : 50 000 przechowywane w ww. nadleśnictwie, RDLP w Szczecinie oraz w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
§  5. Z dniem wskazanym w § 1 tracą moc wcześniejsze zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w części dotyczącej określenia lub wprowadzenia zmian w zasięgu terytorialnym obrębów leśnych Nadleśnictwa Dębno.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

ZASIĘG TERYTORIALNY

Nadleśnictwa Dębno

Nazwa nadleśnictwaNazwa obrębu leśnegoWojewództwo,

powiat,

gmina

Obręb ewidencyjny

(lub jego część)

Dębno

(10-06)

Dębno

(10-06-1)

zachodniopomorskie

myśliborski

Miasto Dębno

wszystkie
myśliborski

Dębno

Dyszno cz., Ostrowiec cz., Dolsk cz., Grzymiradz, Smolnica cz., Barnówko, Mostno, Oborzany, Dargomyśl, Cychry, Bogusław, Suchlica, Sarbinowo, Krześnica, Młyniska
myśliborski

Boleszkowice

Wysoka, Boleszkowice, Namyślin, Porzecze, Chlewice, Kaleńsko, Reczyce, Gudzisz, Chwarszczany
gryfiński

Mieszkowice

Czelin cz., Kłosów cz., Kurzycko cz.
lubuskie

gorzowski

Miasto Kostrzyn nad Odrą

Osiedle Drzewice, Lasy, Forty, Śródmieście, Osiedle Warniki, Stare Miasto cz., Zatorze Fabryczne, Osiedle Szumiłowo
gorzowski WitnicaDąbroszyn cz., Krześniczka cz.
Nadleśnictwo Dębno:zasięg terytorialny455,06 km2
powierzchnia ogólna22 903,60 ha
powierzchnia leśna21 927,06 ha