Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2013.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 2013 r.

KOMUNIKAT Nr 144
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH
z dnia 7 sierpnia 2013 r.
w sprawie nowego terminu pierwszego etapu najbliższego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:
1) pierwszy etap najbliższego egzaminu na doradcę inwestycyjnego odbędzie się w dniu 17 listopada 2013 r.;
2) w terminie 28 października 2013 r., ogłoszonym w komunikacie Nr 141 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie terminu pierwszego etapu najbliższego egzaminu na doradcę inwestycyjnego (Dz. Urz. KNF poz. 18), pierwszy etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego nie odbędzie się;
3) podczas egzaminu na doradcę inwestycyjnego, którego pierwszy etap odbędzie się w dniu 17 listopada 2013 r., obowiązuje zakres tematyczny ogłoszony w komunikacie Nr 142 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego (Dz. Urz. KNF poz. 19).