Nadanie tytułu honorowego "Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" za wybitne zasługi w okresie wieloletniej pracy w organach wymiaru sprawiedliwości.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1988.5.23

Akt indywidualny
Wersja od: 28 września 1988 r.

KOMUNIKAT
o nadaniu tytułu honorowego "Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" za wybitne zasługi w okresie wieloletniej pracy w organach wymiaru sprawiedliwości

Uchwałą Rady Państwa z dnia 8 czerwca 1988 r. nr 0-1548 za wybitne zasługi w okresie wieloletniej pracy w organach wymiaru sprawiedliwości, wyróżnieni zostali tytułem honorowym:
ZASŁUŻONY DLA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
1
gen. Bartczak Jan s. Józefa
2
Bogusz Stanisław s. Michała
3
Borowicz Marian s. Piotra
4
Brząkała Jan s. Bronisława
5
Czemplik Tadeusz s. Antoniego
6
Dąbrowicz Jan s. Jana
7
Jeziorski Adam s. Ignacego
8
Jędrykiewicz Marian s. Franciszka
9
Kołodziej Zofia c. Stanisława
10
Królikowska Jadwiga c. Jana
11
Kwiecień Alicja c. Józefa
12
Leosz Czesław s. Andrzeja
13
Makowski Tadeusz s. Jana
14
Nawra Jadwiga c. Stanisława
15
Nowogródzki Jan s. Edwarda
16
Regulski Stanisław s. Feliksa
17
Sójka Stanisław s. Jana
18
Stróżak Bolesław s. Pawła
19
Szwacha Alicja c. Andrzeja
20
Tupko Jan s. Karola
21
Wróblewski Roman s. Stefana
22
Wysocka Janina c. Jana
23
Zaworski Kazimierz s. Franciszka
24
Zieliński Jan s. Pawła
25
Znaiński Tadeusz s. Stanisława